KRALENDIJK – Politicus Clyde van Putten van Sint-Eustatius wordt niet vervolgd voor zijn uitspraken over Nederlandse militairen ‘doden en verbranden’. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) van de Caribische gemeenten woensdag bekend.

Van Putten zei begin oktober, tijdens een conferentie over autonomie en onafhankelijkheid op Curaçao, Nederlandse militairen te ‘zullen doden en verbranden in de straten van Sint-Eustatius’ als minister Plasterk ze meeneemt.

Deze uitspraak leidde tot veel ophef en verontwaardiging bij politici in Nederland en op de eilanden. Enkele dagen later maakte Van Putten publiekelijk excuses. Het OM zegt de uitspraken van de politicus ‘te betreuren’, maar vindt tegelijkertijd dat een strafrechtelijke vervolging ‘geen toegevoegde waarde’ heeft.

Geen reëele bedreiging
Justitie vindt de bedreiging van Van Putten niet reëel. De uitspraak zou ook niet leiden ‘tot oproer met grote maatschappelijke schade’. Een vervolging zal ‘ten onrechte de aandacht vestigen op de uitlating die inmiddels achterhaald is’, aldus het OM in een verklaring. 

Uit context gehaald
Van Putten zegt dat zijn uitspraken uit context zijn gehaald. Het OM ondersteunt dit: “Daarbij is ook van belang dat de omstandigheden rondom deze uitlating een ander beeld geven van de bedoeling van deze uitspraak dan in sommige media is weergegeven.”

Volgens justitie bevestigt de wijze waarop Van Putten intussen afstand heeft genomen van zijn uitspraak bevestigt dat hij er andere bedoelingen mee had. “Hij noemt de uitspraak inmiddels verwerpelijk en geeft aan dat de uitspraak uit context is gehaald”, aldus het OM.

Terughoudendheid met politici vervolgen
Het Openbaar Ministerie vindt dat er bij politieke aangiften “uiterste terughoudendheid” moet zijn om politici te vervolgen. Justitie baseert zich onder meer op eerdere rechterlijke uitspraken, maar ook vanuit ‘het uitgangspunt dat wat in de politieke arena naar voren wordt gebracht, in diezelfde arena gepareerd moet worden’.

Voormalig minister Plasterk heeft begin oktober aangifte gedaan. Justitie op Bonaire heeft zijn opvolger minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het besluit ingelicht.