Foto: NTR

UTRECHT – Zijn vervolgstudie psychiatrie heeft hij ‘on hold’ gezet, zijn huur is opgezegd en zijn vriendin brengt hem over een paar weken naar Schiphol. Naeem (27) weet het zeker: hij gaat meehelpen aan de wederopbouw van Sint-Maarten en dan vooral de psychiatrische hulpverlening daar. 

De jonge arts uit Utrecht woonde tot zijn zeventiende op Sint-Maarten en werkte er in 2014 in de psychiatrische hulpverlening. Een ‘kwetsbare sector op het eiland’, nu helemaal, want door orkaan Irma zijn veel collega’s dakloos en lopen honderden psychiatrische patiënten zonder hulp en medicatie rond.

In de benefiet-uitzending ‘Nederland Helpt Sint-Maarten’ vertelt Naeem over zijn plan.

Psychische hulp verwoest
“Orkaan Irma heeft hevige schade en verwoestingen aangebracht aan het gebouw van de psychiatrische instelling van de Mental Health Foundation”, vertelt Naeem. “Er is zware lekkage, tekort aan water, ingestorte delen en een groot tekort aan medicatie. Ook de medewerkers zijn in hun persoonlijke situatie geraakt door verwoestingen van huizen en verlies van alle bezittingen.”

De psychiatrische instelling heeft overal wateroverlast door orkaan Irma. – Foto’s: MHF

Honderden patiënten hulpeloos
Onder normale omstandigheden biedt de psychiatrische instelling negen bedden voor acute opname en zes plekken voor begeleid wonen. Verder begeleidt en behandelt deze instelling ook honderden mensen met psychische stoornissen op het eiland. Dat is nu weggevallen.

“Honderden mensen met psychische stoornissen lopen niet alleen dakloos over het eiland, maar ook nog eens zonder medicatie en psychische hulp”, aldus Naeem. “Doordat de politie de handen vol heeft aan andere zaken kan die ook niet bijspringen.”

Hulpvraag in kaart brengen
Naeem wil vooral zijn collega’s helpen bij het opnieuw in kaart brengen van alle patiënten die op het eiland psychische hulp nodig hebben. “Van veel patiënten is niet duidelijk waar ze zijn en of ze wel hun mediatie innemen.”

“Het is een kwetsbare groep die het extra zwaar heeft door de traumatische ervaring van orkaan Irma. Je kunt je wel voorstellen dat hulp nu zeker nodig is.” Begin oktober vliegt Naeem al naar Sint-Maarten.

Volg Naeem 
Via NTR Caribisch Netwerk kun je Naeem en zijn werk op Sint-Maarten blijven volgen. Vertrek je zelf ook naar één van de getroffen eilanden en wil jij jouw verhaal ook delen? Mail dan naar: caribischnetwerk@ntr.nl.