Foto: Flickr

NEW YORK – Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft bij de Verenigde Naties steun gevraagd voor de wederopbouw van Sint-Maarten na orkaan Irma. Koenders riep namens het Koninkrijk de VN op om ‘ruimhartig’ te zijn.

Het is volgens Koenders ‘een enorme klus’ om alles te herstellen, ook als het gaat om geld. “Ik roep de VN daarom op ruimhartig te zijn bij het toekennen van financiële middelen uit de VN-fondsen en het beschikbaar stellen van expertise voor de wederopbouw van Sint-Maarten.”

Bureaucratie
“In deze tijden is er geen tijd voor bureaucratie”, aldus Koenders. Hij sprak namens de vier landen van het Koninkrijk de hoop uit dat de VN snel en flexibel zal inspelen op de behoeftes van de inwoners van de Caribische eilanden.

In het VN-hoofdkwartier in New York sprak Koenders met de Franse en Britse ministers van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers uit de getroffen Caribische eilanden.

Klimaatverandering
Minister Koenders pleit ervoor om een speciale VN-ambassadeur aan te stellen voor klimaat en veiligheid. Die zou zich dan moeten bezighouden met de veiligheidseffecten van klimaatverandering.

“Kleine eilandstaten in het Caribisch gebied zijn uitermate kwetsbaar en zijn binnen enkele uren volledig verwoest. De VN speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van plannen om op die risico’s te reageren en te anticiperen”, aldus de minister. “Het Koninkrijk der Nederlanden wil daarom een speciale gezant bij de VN die zich hierop richt.”