Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Quincy Girigorie (37) is de nieuwe minister van Justitie op Curaçao. Zijn portefeuille geldt als een van de lastigste binnen het kabinet van premier Eugene Rhuggenaath. Caribisch Netwerk sprak met hem over zijn visie voor de komende jaren. Girigorie wil het niveau waarop de politie functioneert verbeteren. 

In 2007 maakte de jonge advocaat zijn rechtenstudie af aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, tegenwoordig University of Curaçao. Girigorie bedreef meer dan acht jaar algemeen recht, en specialiseerde zich in bemiddeling en arbitrage, evenals in het ondernemingsrecht.

Tijdens zijn introductiebezoeken bij departementen uit zijn portefeuille, constateerde Girigorie dat verschillende onderdelen ervan uit evenwicht zijn geraakt. Hij zegt zich nu op drie onderdelen te willen concentreren: preventie, repressie en resocialisatie. De laatste 15 jaar zijn preventie en resocialisatie “ernstig verwaarloosd”, aldus de bewindsman.

Minister Quincy Girigorie. Foto: Deya Mensche

Terug naar de buurt
Girigorie zegt achttien wijkagenten te zullen aanstellen, om de banden tussen politie en bewoners te versterken, en hen los van de justitiële taken te laten fungeren als contactpunt voor het volk. “Het niveau van het functioneren van de politie in het algemeen moet omhoog, aangezien de criminaliteit specialistischer is geworden, en het vak nu meer onderzoeksvaardigheden vereist.”

Hij heeft al diverse gesprekken gehad met vakbonden en de leiding van de politie, die aangaven dat ze hulp nodig hadden. Girigorie heeft hun gevraagd een specifiek voorstel in te dienen, zodat hij kan begrijpen op welk gebied er urgent ondersteuning nodig is. “Ik zal geen hulp vragen aan Nederland zonder alle strategische partners te raadplegen”, onderstreept Girigorie.

De minister zegt dat al 60 camera’s op strategische plaatsen zijn geïnstalleerd, maar dat het doel is om dit jaar 150 nieuwe camera’s aan te brengen. De technologie moet het oplossen van misdaden makkelijker maken.

Reclassering
Ook de alarmerende toestanden in de gevangenis en bij de reclassering hebben Girigories aandacht. Hij heeft uitgebreid gesprekken gevoerd met de respectievelijke directeuren om resocialisatie- en trainingsprogramma’s te herintroduceren die de laatste jaren een stille dood gestorven zijn.

Daarnaast wil Girigorie de Curaçaose kust beter beschermen tegen Venezolaanse vluchtelingen. Hij is blij dat er eindelijk een gesprek begonnen is over de alarmerende situatie. Al een hele tijd trekken de drie eilanden de aandacht van Nederland en het Rijk. Volgens de minister heeft de Nederlandse regering inmiddels aangegeven met een officieel rijksstandpunt over de situatie te komen.