Foto: EcoVision

WILLEMSTAD – 52 procent van de totale oppervlakte van een groot koraalrifgebied op Curaçao is in april beschadigd tijdens de werkzaamheden om onderwater een barge te verankeren. De Nederlandse hoofdaannemer BAM is bezig met de bouw van een tweede mega-pier op het eiland.

“71 procent van de grote koralen heeft een ernstige klap gehad. Er is geconstateerd dat ankers en ankerkabels het koraal hebben doorgesneden, verbrijzeld of losgetrokken. Volgens berekeningen zal het ruim 17 jaar duren voordat het aangetaste koraal weer aangegroeid is.” Dat staat in het eindrapport van milieu-consultancybedrijf EcoVision. Het rapport is gemaakt in opdracht van Curaçao Ports Authority (CAP).

EcoVision heeft de ankerplannen van BAM en de schade die in het gebied is geregistreerd geanalyseerd. De geconstateerde schades zijn verdeeld over twee gebieden: een klein gebied van 400 vierkante meter en een groot gebied met een diepte van tussen de 2 en 30 meter. Op een diepte van tussen de 4 en 10 meter is de waarde van de koraalbedekking het hoogst. “Het koraalrif dat buitengewoon goed ontwikkeld was met een grote diversiteit aan koraalsoorten, heeft veel van zijn aantrekkelijkheid verloren”, staat in het rapport.

Schade berekenen
Het milieu-consultancybedrijf heeft niet de geldwaarde van de schade berekend, maar heeft zich beperkt tot het gebruik van de parameters van het lokale onderzoeksinstituut Carmabi om de schade te omschrijven. Volgens die berekeningen meet het schadegebied één hectare waar tussen de 42 en 52 procent van het koraal beschadigd is.

Foto’s van het vernielde koraal. Screenshot uit het rapport van EcoVision

In het rapport staat dat de betrokkenen zich niet volledig hebben gehouden aan de voorwaarden van de vergunningen, die aan CAP zijn verleend om de mega-pier te bouwen. In de vastgelegde voorwaarden staat dat een anker uitsluitend gebruikt mag worden bij een diepte van meer dan 30 meter. Ook moet er een zogeheten ‘silt screen’ gebruikt worden om het koraal te beschermen; dit is niet gebeurd. Bouwbedrijf BAM is hoogstwaarschijnlijk degene die de schade heeft veroorzaakt, al wijst dit rapport geen veroorzaker aan. BAM doet zelf ook intern onderzoek naar de vernieling van het koraal.

CPA beschikt over drie vergunningen voor de bouw: een bouwvergunning en een vergunning die gebaseerd is op de Nationale Maritieme Verordening uitgegeven door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening (VVRP), en een ontheffing gebaseerd op de Verordening van het Koraalrif, uitgereikt door het ministerie van Volksgezondheid, Milieu en Natuur.

Locatie waar het anker de schade heeft aangericht. Screenshot uit het rapport van EcoVision

Fonds voor restauratie
Om de schade te vergoeden beveelt EcoVision twee methodes van compensatie aan. De eerste is een financiële compensatie gebaseerd op de totale economische waarde van het gebied. De tweede is een fonds voor de restauratie van het koraal in het aangetaste gebied. Het fonds moet dan door Carmabi beheerd worden, in samenwerking met lokale duikondernemingen. De voorkeur van EcoVision gaat uit naar de tweede methode.