Foto: Stanley Brown

WILLEMSTAD – Jongeren weten praktisch niets over de vaderlandse geschiedenis, zoals over de opstand van 30 mei 1969 op Curaçao. Het huidige onderwijssysteem is de oorzaak van het gebrek aan kennis en interesse bij de jeugd, vindt docent Sociologie Frank Quirindongo.

Onder leiding van de vakbonden liep de strijd van de arbeiders om gelijke arbeidsvoorwaarden op 30 mei 1969 uit op een grote opstand, waarbij zelfs doden vielen.

Quirindongo is ervan overtuigd dat als geschiedenislessen aantrekkelijker worden aangeboden, de ‘jongere zal beseffen wat Trinta di Mei (30 mei) voor Curaçao en voor ons emancipatieproces betekent.’ “Er ontstond bijvoorbeeld meer waardering voor de cultuur en taal van Curaçao”, zegt Quirindongo.

Docent Frank Quirindongo. Foto: Dulce Koopman

Leerstof
Quirindongo is ook voorzitter van het Plataforma Sklabitur i Herensia di Sklabitut (PSHS, Platform Slavernij en het Slavernij Erfgoed). De stichting probeert al jaren de overheid te bewegen om beter aangepaste leerstof aan te bieden, die zich heroriënteert op de lokale sociale- en politiek-economische zaken. “Momenteel is het onderwijs niet verbonden aan onze realiteit.”

De docent vindt dat de overheid zich niet meer permitteren dat jongeren op hun achttiende of negentiende van school gaan, zonder kennis over hun eigen geschiedenis. “De jongere die straks volwassen is en die de maatschappij moet dragen, kan dat niet naar behoren doen omdat de kennis er niet is.”

Valt het tij nog te keren? “Zeker”, zegt Quirindongo. “Het Platform voor Slavernij en het Erfgoed van Slavernij moet werken aan het bewustmaken van niet alleen van onze jongeren, maar ook de volwassenen.”

PSHS herdenkt en vraag aandacht voor verschillende historische data, waaronder de opstand op 30 mei en de afschaffing van de slavernij op 1 juli.

Dhamelyz Lichtenberg (links) in haar uniform. Foto: Dulce Koopman

Leiderschap
Dhamelyz Lichtenberg, student Lerarenopleiding Funderend Onderwijs aan de Universiteit van Curaçao en Officier Brigadier 3e klasse van de Veiligheidsbrigade, heeft veel te horen gekregen over Trinta di Mei bij de brigade. “Ik ben blij dat ik ben ingelicht over de gebeurtenissen op 30 mei 1969 en wat deze opstand betekent voor mijn eiland.”

Op school heeft ze deze informatie nooit gehad, zegt ze. “Trinta di Mei is een voorbeeld hoe leiderschap ontstaat en hoe je voor je rechten kan strijden.” Dhamelyz hoopt, als toekomstige leerkracht, dat ze meer aandacht kan besteden aan Curaçao tijdens haar lessen.