Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – De oostkust van Bonaire is vrijdag en zaterdag vervuild met olie. Die vormt een gevaar voor vooral vogels die met de olie in aanraking kunnen komen als ze op zoek zijn naar voedsel. Zover bekend zijn er nog geen vervuilde dieren aangetroffen.

Op het eerste gezicht ziet een bezoeker op de rotskust vlakbij Sorobon weinig bijzonders. Maar eenmaal gewezen op de kleine zwarte vlekken op de rotsen zie je er steeds meer te liggen. De vervuiling is geen massale zwarte golf met olie die over de rotsen spoelt, zoals die bekend zijn van beelden na een ongeluk met bijvoorbeeld een tanker. De kleine, en soms grotere, plakken met olie op de rotsen en stranden zijn toch gevaarlijk voor de natuur.

Potjes met aangetroffen olie, die worden onderzocht op herkomst. Foto: Gijs van den Heuvel

Zaterdagochtend organiseerde natuurorganisatie Stinapa, ook beheerder van het onderwaterpark, al een schoonmaakactie. Enkele tientallen mensen kwam naar de kust vlakbij Sorobon. Onder hen veel Junior Rangers van Stinapa, jongeren die zich inzetten voor de natuur. Zij werden in witte pakken gestoken en kregen zware werkhandschoenen om de smurrie mee op te ruimen. Dat is een heel karwei, want de olie moet losgewrikt worden.

Uitgestrekt
Volgens manager Wijnand de Wolf van het onderwaterpark is de vervuiling zo uitgestrekt, dat Stinapa dat niet alleen kan oplossen. “Langs de hele oostkust, van het noordoosten tot aan de vuurtoren, is olie aangetroffen. Ook in de baai bij Sorobon is al olie gezien.” Voor de schoonmaak wordt de hulp van de overheid ingeroepen.

De Junior Rangers krijgen witte pakken aan. Foto: Gijs van den Heuvel

De olie is vermoedelijk afkomstig uit Trinidad. “Dat weten we niet zeker, dat moet onderzoek uitwijzen. Maar het is erg waarschijnlijk”, zegt De Wolf. Bij de raffinaderij van Petrotrin in Point-a-Pierre in Trinidad is op 23 april een opslagtank gebarsten. Over de hoeveelheid olie die in Golf van Paria tussen Trinidad en Venezuela gelekt is verschillen de berichten, maar zeker zo’n 50.000 liter.

Ondanks schoonmaakacties door de autoriteiten van Trinidad en Venezuela is er olie verder naar het westen gedreven. In Venezuela zijn besmeurde vogels aangetroffen. Half mei bereikte de olie de eilandengroep Los Roques en Aves, zo’n 100 kilometer van Bonaire.

Curaçao
Stinapa sluit niet uit dat de olievervuiling ook de kust van Curaçao zal bereiken. Daar zouden dan onder andere Klein Curaçao, Oostpunt en Sint Jorisbaai als eerste bevuild kunnen raken.