Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – Jarenlang ontving een illegale vuilstortplaats aan de Weg Fontein zogeheten droog afval, maar ook huisvuil en zelfs asbest. De bewoners van de wijk klaagden bij bestuurders en overheidsinstanties, maar kregen geen gehoor.

De exploitant van de dump zegt dat hij zelf de politie op de hoogte hield van grote ladingen plantaardig afval en bouwpuin. Dit alles terwijl er een officieel beleid is tegen illegale vuilstortplaatsen.

Juliana ‘Deta’ Rasmijn woont naast de stortplaats. Het gaat om een kuil waaruit vroeger zand en gruis voor constructiedoeleinden werd opgegraven, totdat besloten werd deze weer op te vullen met bouw- en plantaardig afval. De hoogbejaarde taxichauffeur klaagt dat dag en nacht stof haar huis binnendringt. Op een gegeven moment moest zij zelfs naar de specialist wegens oogklachten. Ook andere omwonenden hebben veel last van de stortplaats.

Zonder toestemming
Randy Ras is de eigenaar van de locatie, die slechts één van ongeveer dertig illegale vuilstortplaatsen op Aruba is. Hij zegt dat hij verschillende keren de autoriteiten heeft gebeld, maar die zouden nooit iets tegen de dump gedaan hebben.

In 2007, zo vertelt Ras, heeft hij met de toenmalige minister van Milieu afspraken gemaakt over bedrijven die de kuil met droog afval mochten vullen. Ras heeft nooit officiële toestemming gekregen om de illegale dump te exploiteren, hoewel hij naar eigen zeggen diverse malen heeft geprobeerd dit te regelen.

Ras coördineerde naar eigen zeggen in overleg met de politie en andere instanties wanneer grote ladingen afval naar zijn terrein werden gebracht. Maar hij kon echter niet de hele dag de dump bewaken en dus ook niet voorkomen dat er soms huisvuil op de stortplaats terechtkwam.

Ook zou een keer asbest zijn gestort. Ras zegt ervoor gezorgd te hebben dat de verantwoordelijke dit weer verwijderde. Van een forse brand op de illegale stortplaats, zoals recent op Tamarijn, is nooit sprake geweest stellen zowel Ras als Rasmijn. Nu stelt Ras dat de dump vol is en dat hij geen afval meer aanneemt.

Ecotech
Het particuliere vuilverwerkingsbedrijf Ecotech gebruikt de illegale dump aan de Weg Fontein en ook een op Moko. Operations manager Andres Ras van Ecotech geeft toe dat het bedrijf in een ‘grijs gebied’ opereert. Maar volgens hem is dit nodig, omdat de stortplaats Parkietenbos, de enige met een vergunning om droog afval aan te nemen, niet in staat is om al het afval op te nemen dat het eiland produceert. Ecotech en andere bedrijven zijn volgens Andres Ras niet van plan te wachten tot de overheid actie onderneemt.