Foto: Elisa Koek

WILLEMSTAD – Het investeringsklimaat is slecht door de bureaucratie en nieuwe regels, stelt Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. Sinds 2015 zijn BV’s en NV’s verplicht 50 procent van hun omzet of 50.000 gulden per jaar aan zichzelf uit te keren als loon. “Die regel is totaal onrealistisch”, zegt VBC-directeur Johan Lieuw.

Ongeveer 80 procent van de ondernemers op Curaçao, zijn MKB’s (Kleine en Middelgrote bedrijven met minder dan tien mensen in dienst). Deze ondernemers kiezen veelal voor de rechtsvorm BV, NV of eenmanszaak. Aangezien er geen regeling is voor zelfstandigen of freelancers, komt zo iemand vaak terecht in een eenmanszaak. Dit betekent dat je zelf aansprakelijk bent, maar geen kosten kwijt bent aan personeel: de posten AOV en OV vervallen.

Een ander nadeel van een eenmanszaak is dat de ondernemer voor bijvoorbeeld de BVZ (ingevoerd in februari 2013) zowel het werkgevers als werknemersdeel betaalt. “Om dit te ontlopen kiezen veel mensen voor een BV of NV”, gaat Lieuw verder.

Verplicht 50 procent uitkeren
In zo’n rechtsvorm betaalt de ondernemer zichzelf een salaris waardoor het belastbaar inkomen lager kan liggen. Ook betaalt SVB gewoon uit in geval van ziekte. Dit trucje is echter sinds 2015 niet meer lucratief: met het ingaan van het ‘Gebruikelijk loon’ is de ondernemer verplicht zichzelf 50.000 gulden per jaar uit te keren. Iemand met een jaaromzet onder de 100.000 gulden, moet zichzelf 50 procent van die omzet uitkeren.

“Het scheve is dat men kijkt naar de omzet en niet naar de winst”, legt Lieuw uit. “Wanneer een verkoper dus een auto inkoopt voor 60.000 gulden en deze verkoopt voor 80.000, moet hij zichzelf een loon uitkeren van 40.000 gulden. Van welk geld moeten er dan inkopen worden gedaan?”

Koopkracht
De kosten per loon zijn te hoog geworden, stelt Lieuw. Dit werkt zwartwerken of het aannemen van freelancers in de hand. “Voor een loon van 1000 gulden netto per maand, moet de werkgever ruim 1700 gulden reserveren. Het aannemen van een freelancer is goedkoper, want die hebben geen minimumloon. Hierdoor daalt de koopkracht en dit heeft weer invloed op de economie.” (voor toelichting zie de bijgevoegde tabel*)

Rommelen
Accountant Luzette da Silva ziet dagelijks mensen die overvallen worden door de hogere kosten. “Niemand lijkt door te hebben welke invloed deze lasten hebben op de kleine man. De 50 procent regeling treft juist kleine ondernemers.” Da Silva hoort steeds vaker dat mensen gaan ‘rommelen’ om zo de lasten te ontduiken. “Het kost gewoon te veel. Sommigen dienen een bezwaar in, maar dat duurt jaren en onderhand stromen de aanmaningen binnen.”

Het ministerie van Sociale Voorziening, Arbeid en Welzijn is de partij die de regelingen doorvoert en de percentages bepaalt. Niemand bij het ministerie was bereikbaar voor commentaar.

Lees ook: ‘Ondernemers werken liever zwart door hoge lasten’

*Een nettosalaris is het salaris dat een werknemer op zijn rekening ontvangt. De directeur van een BV of NV keert zichzelf ook een salaris uit: hij is dus ook de werknemer. De werkgever betaalt 172,2 procent van een salaris, inclusief alle premies en kosten. Een nettosalaris van 1000 gulden betekent dus dat dat de werkgever 1722 gulden betaalt. Tenzij hij ervoor kiest geen pensioensopbouw, dertiende maand en vakantiegeld te bieden.

Loon ontvangen door werknemer: 1000
Totale kosten: 1722,-
Totale kosten zonder verplichte kosten (vakantiegeld, 13e maand en Pensioensopbouw): 1462,-

Overzicht premies en kosten Werkgever per 2017 Percentage over uit te keren loon Ontvanger
AOV (ouderdomsverzekering)/AWW (Algemene Weduwen- en Wezenverzekering) 9,5 procent SVB
OV (ongevallenverzekering): 0,5-5% (afhankelijk van het risico van de baan) SVB
BZV (basisverzekering Ziektekosten) 9,3% SVB
OV (Ziektekostenverzekering (voor het geval een
werknemer ziek wordt. Na twee wachtdagen keert
SVB 80% uit van iemand’s loon)
1,9% SVB
AVBZ (Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten: volksverzekering tegen risico’s die elders onverzekerbaar zijn zoals bij chronische ziekten of verstandelijk/lichamelijke handicaps) 0,5% SVB
Cessantia Reservation (Bij faillissement of surseance van betaling van de werkgever kan de werknemer bij het Cessantia-Fonds aanspraak maken op de Cessantia uitkering) 2-3% Werkgever moet hiervoor sparen
Cessantia Premie 40 gulden pp SVB
Vakantiegeld (Niet verplicht) 8% Werkgever moet hiervoor sparen
13e maand  (Niet verplicht) 8% Werkgever moet hiervoor sparen
Pensioen (Niet verplicht) 10% Werkgever moet hiervoor sparen
Vakantiedagen 8% Werkgever moet hiervoor sparen
Wachtdagen ivm ziekte 4% Werkgever moet hiervoor sparen
Overige vrije dagen (o.a. verhuizing, overlijden familielid, huwelijk) 5% Werkgever moet hiervoor sparen