Het werken in projecten verbetert volgens Duindam de cohesie in de klas. Foto: Gijs van den Heuvel

Het werken in projecten verbetert volgens Duindam de cohesie in de klas. Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Het vmbo-onderwijs op Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is bezig met een complete vernieuwing. Sinds augustus wordt in het eerste jaar lesgegeven volgens het concept Vakcollege, waarin praktijklessen centraal staan.

Dit wordt de komende jaren geleidelijk doorgevoerd in de volgende leerjaren. De eerste resultaten zijn hoopgevend, meldt de SGB.

Minister Bussemaker en teamleider Duindam in gesprek met Gijs van den Heuvel

Vertrouwen

De door bestuurlijke en onderwijsinhoudelijke problemen geplaagde school heeft volgens minister Jet Bussemaker van Onderwijs de weg omhoog gevonden. Op de vraag of het Vakcollege past binnen de kwaliteitsverbetering van het onderwijs speelt ze de bal terug naar de SGB. “Dat is een eigen verantwoordelijkheid en daar wil ik vertrouwen in uitspreken.”

Het belangrijkste doel van het Vakcollege is het creëren van een doorlopende leerlijn naar het mbo met een betere afstemming op de arbeidsmarkt. Dat juicht Bussemaker toe: ”Als het aansluit bij de behoeften die hier bestaan bij de leerlingen en de arbeidsmarkt dan is daar niks op tegen.”

Nederlands concept

Het Vakcollege is een Nederlands concept, waar het in 2008 is gestart omdat met name techniekonderwijs te kampen had schooluitval en een slechte aansluiting op de arbeidsmarkt. Van de aanvankelijke groep van 13 scholen is de Vakcollege Groep uitgegroeid tot 50 deelnemende scholen en met zorgonderwijs als tweede leerlijn. In een rapport uit 2013 van de Eindhoven School of Education wordt overwegend positief geoordeeld over het concept.

Wel waarschuwen de onderzoekers voor het ondermijnen van het didactisch concept door aanpassing van de lesbrieven. Ook de SGB heeft de lesbrieven aangepast naar de situatie op Bonaire. Teamleider Lennert Duindam: “De kinderen op Bonaire verdienen context gericht onderwijs, aangepast op hun belevingswereld.”

Het concept zorgt voor rust en structuur voor de leerlingen, stelt de SGB. In het Vakcollege zitten de leerlingen 14 uur bij de mentor in een vast lokaal voor de praktijklessen, die vaak in de vorm van een project worden gegoten. Daarin zit de lesstof van veel traditionele vakken verweven.

Vier jaar geduld

Hoewel de SGB geen exacte cijfers over de eerste periode wil geven, wordt gezegd dat de resultaten ‘een zeer positieve vooruitgang’ laten zien. “Of het Vakcollege ook daadwerkelijk op de lange termijn voor betere leerprestaties zorgt, kunnen we nu nog niet meten. Pas aan het eind van het schooljaar is hier iets over te zeggen, maar eigenlijk is pas over vier jaar te zeggen of de loopbaan van de leerlingen die het Vakcollege hebben gevolgd een verbetering is geweest als deze leerlingen hun diploma halen.”

Voor de SGB zijn de motivatie en het algeheel welbevinden van de leerlingen zeker zo belangrijk als de cijfers. Volgens de docenten is de sociale cohesie in de klas beter dan voorheen en is er meer rust en een groter gevoel van veiligheid. Dat staat ook in het rapport van de Eindhoven School of Education: “De jongeren zijn enthousiast en gemotiveerd, de docenten hebben minder ordeproblemen.”

Door: Gijs van den Heuvel