Jet Bussemaker - foto: Gijs van den Heuvel

Jet Bussemaker – foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Na het behalen van basiskwaliteit door de meeste scholen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) moeten er nu verdere stappen worden gezet naar goed onderwijs. Daarvoor is de tweede Onderwijsagenda 2017-2020 getekend. “We kunnen nu voortbouwen op de eerste agenda”, zegt minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) na afloop van haar bezoek aan de drie eilanden.

De Scholengemeenschap Bonaire (SGB) was in die eerste periode een hoofdpijndossier voor de minister. Er waren bestuurlijke, financiële en inhoudelijke problemen. Begin dit jaar werd nog de examenbevoegdheid voor het mbo tijdelijk ontnomen. “Helaas heeft die school vaak mijn aandacht nodig gehad. Er was veel achterstallig onderhoud. Ik heb de indruk dat er nu een goed bestuur zit dat niet wegloopt voor problemen. Ik geloof dat ze de weg omhoog gevonden hebben”, aldus Bussemaker die ook de SGB bezocht.

Jet Bussemaker in gesprek met Gijs van den Heuvel

Airconditioning
In de eerste onderwijsagenda werd vanaf 2011 gewerkt aan het bereiken van basiskwaliteit, maar ook aan de huisvesting van scholen. “Een van de grote winstpunten van de eerste agenda vind ik dat de meeste scholen nu beschikken over airconditioning in de klassen. Dat is nodig zodat de kinderen zich beter kunnen concentreren.”

De SGB en enkele andere scholen hebben de basiskwaliteit nog niet. “De scholen kunnen van elkaar leren. Ik heb er vertrouwen in dat de scholen die basiskwaliteit nog niet hebben die op korte termijn zullen bereiken.” De minister vindt het belangrijk dat het onderwijs aansluit op de arbeidsmarkt. “SGB moet gericht opleidingen aanbieden waar behoefte aan is en tegelijkertijd studenten enige keuzenvrijheid bieden om hun hart te volgen.”

Armoedebestrijding
Bussemaker beseft dat er nog veel gedaan moet worden de komende jaren om het doel te bereiken dat het onderwijs in Caribisch Nederland in 2020 voldoet aan de Europees Nederlandse normen. Armoedebestrijding is daarin ook belangrijk. Daarbij werkt ze samen met staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Want kinderen die zonder eten naar school komen kunnen niet goed leren. “Dit is bij uitstek een thema waarin we samen optrekken. De school kan daarin veel betekenen, maar kan niet alles.”

Door Gijs van den Heuvel