‘Onderwijs gaat niet alleen over rekenen en taal, ook over je identiteit ontwikkelen’ - foto: Gijs den Heuvel

‘Onderwijs gaat niet alleen over rekenen en taal, ook over je identiteit ontwikkelen’ – foto: Gijs den Heuvel

KRALENDIJK – Onderwijs heeft ook te maken met zich veilig voelen op school. Dat geldt net zo goed voor homoseksuele jongeren. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt zich er sterk voor dat dit ook op de scholen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) gegarandeerd wordt.

”Ik ben ook minister van Emancipatie. Ik vind dit een belangrijk onderwerp. Onderwijs gaat niet alleen over rekenen en taal. Onderwijs gaat ook over persoonsontwikkeling, je eigen identiteit kunnen ontwikkelen. Ook een homo of een lesbische jongere moet veilig naar school kunnen. Daar is nog wel wat werk te doen hier.”

Jet Bussemaker in gesprek met Gijs van den Heuvel

Een andere dan de heteroseksuele geaardheid ligt nog moeilijk op de BES-eilanden, waar bijvoorbeeld veel verzet is tegen het homohuwelijk. “Dat is geen reden om ermee op te houden. Ik wil niemand voorschrijven hoe hij of zij zijn leven moet leiden. Maar ik verzet me tegen groepen die dat voor anderen wel willen bepalen.”

Tijdens haar bezoek aan Bonaire opende minister Bussemaker de nieuwe brede school Papa Cornes - foto: Gijs van den Heuvel

Tijdens haar bezoek aan Bonaire opende minister Bussemaker de nieuwe brede school Papa Cornes – foto: Gijs van den Heuvel

De minister had op Saba en Bonaire ontmoetingen met de lokale organisaties die opkomen voor seksuele diversiteit (LHBT). Op Bonaire is dat de stichting EQ. “Ik denk dat zij goed bezig zijn met het organiseren van sociale activiteiten en voorlichting.” Ook in dat gesprek bleek volgens de minister dat er nog de nodige moeilijkheden te overwinnen zijn.

Bussemaker wil dat ook de eilandelijke overheid aandacht besteedt aan dit onderwerp. “Het zou vreselijk zijn als LHBT-jongeren Bonaire verlaten omdat ze zich hier niet veilig voelen. Ik heb ook tegen de gezaghebber en de gedeputeerde gezegd dat dit voor mij een belangrijk thema is.” Zij hoopt dat het Bestuurscollege dit ook echt oppakt en ‘uitdraagt’.

Door Gijs van den Heuvel