Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ronald Plasterk. Foto: Pieter Hofmann.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ronald Plasterk – foto: Pieter Hofmann.

DEN HAAG – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ronald Plasterk heeft de Statiaanse begroting van 2017 afgekeurd. Volgens de bewindsman voldoet de conceptbegroting niet aan de wettelijke eisen, zo liet hij vandaag weten aan het bestuurscollege van Sint Eustatius.

Volgens Plasterk is het begrote personeelsbudget te krap. Ook is er geen ruimte gemaakt voor onvoorziene uitgaven en is het plan om de bestuurlijke problemen aan te pakken niet gedekt.

Het bestuurscollege moet nu met een nieuwe conceptbegroting op de proppen komen. Het College financieel toezicht (Cft) BES zal dan een advies uitbrengen om de begroting al dan niet aan te nemen. Tot die tijd moeten alle uitgaven en verplichtingen die Sint Eustatius wil doen voorgelegd worden aan BZK. Dat is overigens al langere tijd het geval.

De relaties tussen Nederland en Statia is gespannen. Plasterk heeft Nederlandse ambtenaren verboden om contact te onderhouden met Sint Eustatius.

Door Pieter Hofmann