Een luchtfoto met vooraan de illegale asbestberg - foto: Jaap de Vries

De illegale asbestberg vooraan op de foto – foto: Jaap de Vries

ORANJESTAD – In plaats van dat de vorige eigenaar van de raffinaderij – oliemaatschappij Valero – de asbest opruimt zoals was afgesproken, wordt de illegale stortplaats op hun terrein juist in rap tempo uitgebreid met containers vol asbesthoudend materiaal en ander industrie-afval. Hoewel dit nog steeds illegaal is, grijpen overheid en justitie niet in.

Minister van Milieu, Mike de Meza beloofde de vorige eigenaar Valero er aan te houden dat zij de asbest opruimt. Vice president Martin Parrish van het Amerikaanse bedrijf zegde toe dat zij het zouden oplossen. De asbestdump op de landfill van het raffinaderij is immers illegaal. Dat erkent ook de overheid; er is nooit een vergunning voor uitgegeven.

Een videoreportage door Sharina Henriquez:

Asbestberg
Tot grote schrik van de bewoners van de aangrenzende wijk Lago Heights – die in 2006 met stort te maken krijgen – wordt al weken méér asbest gestort. Daar kwamen ze zelf achter nadat ze ineens mannen met witte beschermpakken op de asbestberg aan het werk zagen.

Eerst dachten zij nog dat die het vuil kwamen opruimen. Al snel zagen de bewoners dat juist vuil bij werd gestort en de berg steeds hoger wordt. De de bewoners zijn tot op heden niet ingelicht. Ook de overheidsdiensten waren niet op de hoogte. Dat gebeurde pas toen één van de bewoners, Jaap de Vries, hen erover informeerde.

Zo wist bijvoorbeeld Dienst Technische Inspecties (DTI) niets terwijl volgens de Asbestregeling, waar zij toezicht op moet houden, het verboden is om zonder toestemming van de minister van Justitie of door hem aangewezen ambtenaar asbest te verwijden of op te ruimen.

50 asbestcontainers
De Vries stuurt een brief aan de Justitieminister Arthur Dowers om de nieuwe asbeststorting direct te stoppen, maar daarop is tot op heden niet gereageerd. DTI is inmiddels gaan kijken en tot de conclusie gekomen dat er inderdaad nog asbest wordt gedumpd. Ook zij treden niet op en constateren alleen dat nog ’50 containers met asbest’ begraven moeten worden.

Die containers met asbest waren niet allemaal afgedekt en stonden er al jaren, met wat uit onderzoek blijkt onder meer asbesthoudende materiaal uit 2012 toen Valero leegstaande panden sloopte.

Lees hier het tweede deel over asbest; het verhaal van familie De Vries ‘Wonen bij een asbestdump’.

Door Sharina Henriquez