Premier Mike Eman en minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk in gesprek tijdens het officiële gedeelte van het bezoek van het koninklijk echtpaar aan Aruba - foto: Sharina Henriquez

Premier Mike Eman en minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk tijdens het bezoek van het koninklijk echtpaar aan Aruba vorig jaar – foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – In een brief van de Arubaanse premier Mike Eman aan premier Mark Rutte als voorzitter van de Rijksministerraad, eist Eman dat de benoeming van Alfonso Boekhoudt tot gouverneur wordt ingetrokken. Dat besluit is volgens de Arubaanse ministerraad onrechtmatig.

De brief is op 12 oktober gestuurd, vijf dagen nadat Boekhoudt werd benoemd. Die benoeming is ‘in flagrante strijd met de door de ministerraad van het Koninkrijk vastgestelde regels’, schrijft Eman.

Uit de brief blijkt ook dat de Arubaanse ministerraad ‘vanaf het begin duidelijk’ heeft gemaakt dat zij Angel Bermudez als kandidaat heeft aanbevolen. Bermudez is nu minister van Financiën. “Dhr Bermudez is daarna ook uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.”

De brief bevat ook een bijlage met de regels voor de benoeming van de gouverneur. Daaruit blijkt dat ‘uitsluitend de ministerraad van Aruba bevoegd is om één of meerder kandidaten voor het gouverneurschap te selecteren, aldus Eman aan premier Rutte. Volgens hem is er ook geen rol weggelegd voor de minister van Koninkrijksrelaties om zelfstandig kandidaten te selecteren.

Eman verwijt hierbij minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties die eigenhandig Boekhoudt heeft voorgedragen als kandidaat. De Arubaanse premier eindigt de brief met de eis om het besluit in te trekken en hierover op korte termijn met Rutte van gedachten te wisselen.

Procedure
Plasterk ontkent dat de regels voor de benoeming van een nieuwe gouverneur voor Aruba niet door Nederland zijn nageleefd. Via zijn woordvoerder laat hij weten dat de procedure voor de benoeming ‘conform de bepaling in het statuut is verlopen.’

Over de boze brief van premier Eman wil minister Plasterk niets zeggen. Ook niet of hij het besluit gaat terugtrekken. “De brief moet nog beantwoord worden”, vertelt de woordvoerder. Hij kan ook niet zeggen of er dan al contact is opgenomen met de Arubaanse regering over de rel die is ontstaan.

Volgens Plasterk ligt ‘het voor de hand dat Boekhoudt uit zijn huidige functie terugtreedt als gevolmachtigd minister’, nu Boekhoudt vanaf januari de vertegenwoordiger van de koning op het eiland wordt.

Door Sharina Henriquez