Gevolmachtig Minister van Aruba Alfonso Boekhoudt - foto: Arubahuis

Gevolmachtig Minister van Aruba Alfonso Boekhoudt – foto: Arubahuis

ORANJESTAD — Uit de aanbiedingsbrief van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Rijksministerraad blijkt dat hij gevolmachtigd minister Alfonso Boekhoudt eigenhandig heeft voorgedragen voor kandidaat Gouverneur van Aruba.

De aanbiedingsbrief is op 29 september gestuurd naar de Rijksministerraad. Hierin wijst minister Plasterk erop dat het tweede termijn van Gouverneur Fredis Refunjol al sinds 1 mei was verstreken: “Op grond van artikel 4 van het reglement voor de Gouverneur van Aruba, dat voorschrijft dat de zittende Gouverneur zijn ambt blijft uitoefenen totdat zijn opvolger het ambt heeft aanvaard, oefent Gouverneur Refunjol nog steeds zijn ambt uit”. Dit is volgens Plasterk ‘een oplossing voor beperkte tijd’.

Hij geeft aan dat met Aruba in de afgelopen maanden contact is geweest over mogelijke kandidaten voor het gouverneurschap, zonder resultaat. Daarom vraagt hij in de brief aan de Rijksministerraad om in te stemmen met zijn voordracht van Alfonso Boekhoudt. Bijgesloten in de brief is de CV van de gevolmachtigd minister.

Bermudez
In maart werd duidelijk dat minister van Financiën Angel Bermudez een van de kandidaten was op de lijst die de Arubaanse regering aan de Rijksministerraad had voorgelegd. Oud-minister van Volksgezondheid Israel Posner en oud-docente Glenda Margaretha waren de andere namen op de lijst.

Premier Mike Eman wees indertijd ook op geruchten dat Alfonso Boekhoudt en de gevolmachtigde minister in Washington, Andy Lee, mogelijke kandidaten zouden zijn. “We proberen in ieder geval de namen en ook de gesprekken zoveel mogelijk intern te houden. Maar het blijft een klein eiland”, verklaarde Eman toen. Minister Plasterk reageerde hierop in een persverklaring dat een kandidatuur voor Bermudez echter ‘niet aan de orde’ was. Sindsdien is maar weinig naar buiten gekomen over het proces.

Regering niet te spreken
Nadat de Rijksoverheid vorige week bekendmaakte dat Boekhoudt de kandidaat-gouverneur is, gaf de Arubaanse regering geen enkele verklaring. Premier Eman heeft tot nu toe geen reactie willen geven. Bronnen rondom de premier zeggen dat het kabinet allesbehalve gelukkig is met de eenzijdige voordracht en benoeming van Boekhoudt. Er zou momenteel worden overwogen om hem ondanks zijn benoeming naar Aruba terug te halen om zijn post als directeur van de havenautoriteit weer te laten vervullen. Caribisch Netwerk heeft dit echter niet onafhankelijk kunnen bevestigen.

Door Ariën Rasmijn