De Arubaanse Mitch Henriquez (42) werd op 27 juni in 2015 in het Haagse Zuiderpark door de vijf agenten gearresteerd, met een fatale afloop - foto: Facebook

Mitch Henriquez werd op 27 juni in 2015 in het Haagse Zuiderpark door vijf agenten gearresteerd, met een fatale afloop voor de 42-jarige Arubaan – foto: Facebook

HILVERSUM – De advocaten van de familie van Mitch Henriquez zijn niet te spreken over hoe de politie met de zaak omgaat. Ook de timing om vandaag over het intern onderzoek naar de politieagenten te publiceren is ‘uiterst curieus’, stelt advocaat Richard Korver.

Oud-korpschef Gerard Bouman heeft aan de vijf agenten die betrokken waren beloofd dat zij geen ontslag krijgen, onthulde dagblad NRC vrijdagochtend. Volgens de advocaat is de familie ‘behoorlijk geshockeerd’ over de uitlatingen van Bouman.

Advocaat Richard Korver over de ontwikkelingen in de zaak (bijdrage: John Samson)

De politie bevestigt vrijdag de spraakmakende mailwisseling van de oud-korpschef. Op vragen van de pers wilde de woordvoering niet ingaan. Later in de middag maakte de politie zelf bekend dat een intern onderzoek is afgerond en dat de vier van de vijf agenten voorlopig geschorst blijven. De vijfde agent mag binnenkort, bij ‘een passende werkomgeving’, weer aan de slag. Een tactiek van de politie om de publicatie over de ‘krankzinnige uitlatingen’ van de oud-korpschef te onttrekken, vermoedt Korver.

De advocaten van de familie Henriquez hebben het intern rapport over de vijf agenten zelf nog niet ingezien. “Wij weten niet waaruit het plichtsverzuim zou hebben bestaan. Het lijkt me niet meer dan normaal dat je de nabestaanden als eerste inzage verschaft in dat onderzoek en de uitkomsten daarvan. In plaats daarvan moeten wij dit allemaal via de radio vernemen. Er is niemand van de politie die contact met ons zoekt.”

Belofte
Bouman, die begin dit jaar vertrok, zou de toezegging hebben gedaan tijdens een bijeenkomst van 17 september 2015. Daar werd gesproken over de situatie die zou kunnen ontstaan door het strafrechtelijke en het disciplinaire onderzoek tegen de agenten.

“De toenmalige korpschef heeft op basis van die situatie een aantal toezeggingen aan de collega’s gedaan. De huidige korpschef heeft hier kennis van genomen”, aldus de korte verklaring van de politie. “Hij beschouwt dit als een gegeven. Voor hem staat nu een zorgvuldige verdere afwikkeling van de procedures van het disciplinaire en strafrechtelijke traject centraal.”

Rechtszaak
Voor de familie Henriquez is het een doorn in het oog dat ‘maar’ twee van de vijf betrokken agenten door justitie vervolgd worden. De advocaten zijn bezig met een procedure om ook de overige drie agenten alsnog voor de strafrechter te krijgen. “Wij vinden bovendien dat de politieagenten vervolgd moeten worden voor meineed”, aldus Korver.

Door John Samson