De 'Caribische' borrel van studentenclub ABC Compas trekt tientallen eerstejaars uit Curaçao

De Caribische borrel van studentenclub ABC Compas trekt tientallen eerstejaars uit Curaçao – foto: John Samson

DELFT – De kersverse studenten uit Curaçao hebben weinig aandacht voor de verkiezingen op hun eiland. Bij een rondvraag, geven bijna alle bursalen aan dat zij niet precies weten wanneer de verkiezingen zijn.

De meeste eerstejaars zijn rond 18 en 19 jaar en hebben net in augustus het eiland verlaten voor een studie in Nederland. Zij hadden eigenlijk voor het eerst in hun leven kunnen stemmen. Of zij dat ook graag hebben gewild? Bij de drukke sta-tafels vol met bierglazen weerklinkt steeds ‘nee’ in de studentenbar aan de TU Delft. Bijna alle ondervraagde studenten geven aan niet precies te weten wanneer de verkiezingen zijn. De meesten zeggen niet gebruik te zullen maken van hun stemrecht als zij dat recht hadden.

John Samson in gesprek met een groep eerstejaars

“De meeste jongeren bemoeien zich helemaal niet met politiek. Zo was ik ook. Ik vond het helemaal niet interessant”, vertelt Duer Dania (29). Ook vanuit de Curaçaose ambassade beleefde hij in de afgelopen jaren de politieke klimaat van zijn eilandgenoten in Nederland van heel dichtbij. “Hoe ouder ze worden, hoe meer interesse ze krijgen in lokale politiek.”

Peiling
Als Curaçaose studenten stemrecht hadden voor de verkiezingen op het eiland, dan had de groep impact kunnen hebben op de verkiezingsuitslag. In 2012 organiseerde Kiva Curaçao een opiniepeiling onder haar achterban in Nederland. Daaruit blijkt dat hun ruim 1.000 Curaçaose studenten en young professionals bijna alleen op PAR en PAIS zouden stemmen. MFK en PS, toen op Curaçao ook populair, konden op weinig steun rekenen.

Door John Samson