Curmil traint op harde bijstand | Foto: Dick Drayer

Curmil traint op harde bijstand | Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – De regering van Ben Whiteman heeft de Koninklijke Marine gevraagd om harde bijstand te verlenen, mocht dat nodig zijn. Curaçao is in opperste staat van paraatheid nu de vakbonden een algemene staking hebben aangekondigd. Drieëntwintig vakbonden hebben hun leden opgeroepen donderdag naar de vakbondsgebouwen te komen en niet aan het werk te gaan.

Woordvoerder Maartje van der Maas van Defensie benadrukt dat de gevraagde bijstand alleen gegeven wordt als de overheid daar op de stakingsdag om vraagt. “Bovendien opereren wij altijd onder gezag van de lokale politie. Zelfstandig opererende eenheden van de Landmachtcompagnie in de West en de Curaçaose Militie zijn uitgesloten. In totaal heeft Defensie negentig landmachters en zestien miliciens van Curmil achter de hand.”

Defensiewoordvoerder Maartje van der Maas in gesprek met Dick Drayer

De onrust op Curaçao begon drie weken geleden toen contractanten die werkzaam zijn via aannemersbedrijven op het terrein van Raffinaderij Isla het werk neerlegden. Dat ging verschillende keren gepaard met geweld. Ook de brandstichting van de nationale schouwburg Sentro pro Arte afgelopen maandag komt daarbij ter sprake. Camerabeelden zouden bevestigen dat de brand is aangestoken door een van de stakers.

Premier Whiteman sprak het volk toe op nationale TV | Foto: Dick Drayer

Premier Whiteman sprak het volk toe op nationale TV | Foto: Dick Drayer

Premier Whiteman verscheen woensdagavond op nationale televisie om het volk tot kalmte te manen. Daarbij herhaalde hij dat het samenscholings- en demonstratieverbod ook morgen geldt. Het decreet dat door Justitieminister Nelson Navarro is afgekondigd wordt morgen om elf uur door de kortgedingrechter beoordeeld op rechtmatigheid.

Tot dat tijdstip is het door het decreet verboden voor groepen van meer dan vier personen om zich op of aan de openbare weg te bevinden als ‘redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dat een bedreiging voor de openbare orde met zich meebrengt.’ Ook demonstraties die de openbare orde verstoren zijn verboden.

Het is nog niet duidelijk of er draagvlak is onder leden van andere vakbonden om de SGTK bij te staan. Luchthavenpersoneel, Douane & Immigratie en energiebedrijf Aqualectra zeggen dat hun werknemers niet staken. Er is een noodplan, mocht daar morgen toch gestaakt worden. Alle vakbonden worden opgeroepen om zich te verzetten tegen de onlangs aangenomen Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten, waar richtlijnen voor personeelskosten in zijn opgenomen. Dit zou volgens SGTK vrije cao-onderhandelingen in de weg staan.

Scholen
Onderwijsvakbond Sitek heeft aangekondigd mee te staken. Minister van Onderwijs Irene Dick heeft woensdagavond besloten dat de scholen dicht moeten op donderdag.

Door Dick Drayer