Myra Biegelaar - foto: Deya Mensche

Myra Biegelaar – foto: Deya Mensche

WILLEMSTAD – Aangevoerd door Geraldine Scheperboer-Parris, doet de Partido Democraat (DP) voor het eerst sinds lange tijd weer mee aan verkiezingen met een lijst van 26 visionaire vrouwen. Dit spreekt Myra Biegelaar zeker aan, die vindt dat vrouwen socialer denken en harder werken dan veel mannen op Curaçao. “Het is iets speciaals, want volgens mij is hier de enige plaats ter wereld met een partij met alleen vrouwen.”

Verkiezingen 2016, Caribisch Netwerk stelt de partijen voor: deel 8 Partido Democraat

Verkiezingen 2016, Caribisch Netwerk stelt de partijen voor: deel 8 Partido Democraat

Volgens Naysa-Marie Mercera is een partij van vrouwen iets positiefs, maar moet de balans in de regering niet worden vergeten. “Wij moeten samenwerken en het is belangrijk dat er een balans is”, zegt zij. Voor Biegelaar is het van belang dat de behoeften in de wijken beter naar voren komen, want de wijken vormen het hart van de omgeving, “Ambtsdragers moeten beter luisteren naar de bewoners om de wijken te verbeteren.”

Onderwijs moderniseren
Verder vindt Biegelaar het belangrijk dat de partij het onderwijs wil moderniseren en tweetalig maken in het Papiaments en het Engels – een taal die wereldwijd wordt gesproken. Ook Mercera ondersteunt de invoering van het Engels als voertaal in het moderniseringsplan. Zij vindt dit een belangrijk onderwerp dat echter financieel goed moet worden gepland. “Het niveau van ons onderwijs en onze scholen moeten steeds beter worden”, benadrukt de jongere.

“Er moet aan de minderbedeelden worden gedacht, die ook hun kinderen naar school moeten sturen en daarvoor de middelen niet hebben. De gebouwen moeten in goede staat zijn en de kinderen moeten zich in een gezonde omgeving bevinden om zich te kunnen concentreren en om te kunnen presteren”, geeft Mercera aan.

Sleutel
Mercera ziet ook graag dat de DP aan het toerisme werkt. “Maar volgens mij is het onderwijs de sleutel om op andere belangrijke gebieden te kunnen werken, zoals de economie en het toerisme”, besluit Mercera.

Door Deya Mensche