Oprichters van PAIS Alex Rosaria en Mike Franco. Foto's: PAIS

Oprichters van PAIS Alex Rosaria en Mike Franco. Foto’s: PAIS

WILLEMSTAD – De sociaal, liberale partij PAIS richt zich op vooruitgang voor iedereen. Pijlers van de lichtblauwe partij zijn de kwaliteit van het leven, inclusie (alle groepen in de maatschappij), duurzame ontwikkeling en behoorlijk bestuur. Deze punten komen terug in al hun plannen. “We staan voor onze mensen en willen een goede, democratische regering vormen”, zegt de nummer 3 van de lijst Eugene Cleopa.

Verkiezingen 2016, Caribisch Netwerk stelt de partijen voor: deel 7 PAIS

Verkiezingen 2016, Caribisch Netwerk stelt de partijen voor: deel 7 PAIS

PAIS (voluit Partido pa Adelanto i Inovashon Soshal) werd in 2010 opgericht door Marcolino (Mike) Franco en Alex Rosaria. Laatstgenoemde is sindsdien partijleider en Mike Franco is momenteel Statenvoorzitter.

Elisa Koek in gesprek met Eugene Cleopa

Om de kwaliteit van het leven te vergroten, moet de economie groeien, stelt de partij. Hierdoor stijgt de koopkracht en zo het emotionele en materiële welzijn van de samenleving. PAIS wil de economie laten opbloeien door de publieke financiën te versterken, overheids NV’s ruimte te geven om bestuurd te worden als privébedrijf en het versimpelen van het toelaten van vreemdelingen.

Onderwijs
‘De motor voor voorspoed, sociale mobiliteit en een betere burger’, schrijft PAIS in haar partijprogramma over onderwijs. PAIS streeft naar betere leerkrachten, modernisering van de methodes, aandacht voor de schoolgebouwen en het verhogen van de onderwijsstandaard. Ook streeft PAIS ernaar dat schooldirecties gebruikmaken van de ruimte die de wet op de instructietaal biedt. Er moet een taalbeleid komen dat rekening houdt met de 20 procent van de bevolking die het Papiaments niet als moedertaal heeft.

Eugene Cleopa tijdens een voetbaltoernooi dit weekend.

Eugene Cleopa tijdens een voetbaltoernooi dit weekend

Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt staat op de agenda. Door onder andere een ambachtsschool en een community college moet dit verbeteren.

Justitie
Justitie, veiligheid en zekerheid maken het volgens PAIS mogelijk te genieten van materiële vooruitgang en meer betrokken te zijn bij sociale en sportieve activiteiten en ontspanning. PAIS wil die veiligheid vergroten door een plan waarin handhaving van de wet en orde, de aanpak van jeugdcriminaliteit en resocialisatie een grote rol spelen.

Duurzaamheid
PAIS wil onder meer een alternatief energiebeleid, investeren in eigen landbouw en goed functionerend openbaar vervoer. Ook noemt de partij de toekomst van de Isla Raffinaderij en stelt dat er niet gewacht kan worden tot 2019 met een oplossing voor de vervuiling.

Degelijk bestuur
Als rode draad richt PAIS zich op goed bestuur. Volgens Cleopa is dat de voorwaarde voor vooruitgang. “Wij zetten ons in voor de mens en streven ernaar dat iedereen goede kansen krijgt om zichzelf in dit land te ontplooien.”

Door Elisa Koek