Het project ‘Entregá i Desarmá Kòrsou’ leverde 416 wapens op die werden ingeleverd bij het OM. Foto: Openbaar Ministerie

Het project ‘Entregá i Desarmá Kòrsou’ leverde 416 wapens op die werden ingeleverd bij het OM – foto: Openbaar Ministerie

WILLEMSTAD – “Het is nooit iemand met een vergunning die in de problemen komt. Die kijken wel uit, want ze willen hun vergunning niet kwijt.” John Elhage, werkzaam bij familiebedrijf en schietvereniging Elhage Arms reageert op de schietpartij vrijdag in nachtclub The Alley. Bij het incident kwamen twee jongvolwassenen om het leven.

Volgens Elhage krijgt niet zomaar iemand een wapen en vergunning. “Tussen de aanvraag en de vergunning zit jaren. Bij de aanschaf van een wapen, wordt alles geregistreerd en gecontroleerd dus het gaat om een illegaal wapen.” Norman Serphos, woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM), bevestigt dat er ondanks een project om zoveel mogelijk wapens te onderscheppen, er nog steeds illegale wapens op het eiland zijn: “Die toevoer loopt gewoon door en is niet afgezwakt.”

Criteria
Elhage legt uit dat er verschillende vergunningen zijn: een Bij-zich-dragen-vergunning; een Voor-handen-hebben-vergunning voor landbouw en veeteelt en een Bij-zich-hebben-vergunning voor de schietsport. De eerste vergunning is vooral voor mensen bij de overheid en deze wordt automatisch verlengd. De laatste moeten jaarlijks verlengd worden. “En dat gaat niet zomaar”, stelt Elhage. “Je belasting moet in orde zijn, je moet een verklaring van goed gedrag overleggen en een psychologische test afleggen.”

De laatste jaren merkt Elhage een stijging op in het aantal mensen dat een ‘Bij-zich-hebben’ vergunning aanvraagt. Vooral bij zakenmensen is de vergunning gewild. “Veel eigenaren van Chinese toko’s komen voor een vergunning. De politie bellen ze niet eens meer, ze willen zichzelf beschermen.” Toch denkt Elhage niet dat deze mensen daadwerkelijk schieten. “Dat durven ze niet. Ze zijn als de dood om die vergunning kwijt te raken. Bij incidenten is het nooit iemand met een schietvergunning.”

Een road block in Barberb - foto: Openbaar Ministerie

Een road block in Barber – foto: Openbaar Ministerie

Project afgerond
Na de dubbele moord op Hato in juli 2014, startte het OM met het project ‘Ta Basta Awor’ om illegale wapens te onderscheppen. Politie voerde strenge controles uit via ‘ road blocks’ waarbij alles wat als wapen kon dienen werd afgepakt. Het OM startte ook met de actie ‘Entregá i Desarmá Kòrsou’ waardoor illegale wapens konden worden ingeleverd zonder boete. Sterker nog: de eigenaar kreeg 100 gulden voor het ingeleverde wapen. De actie resulteerde eind 2014 in 416 ingeleverde wapens. “Dit lijkt misschien weinig, maar dit zijn wel 416 wapens die geen schade meer kunnen aanrichten”, zegt Serphos.

Anderhalf jaar later zijn twee jonge mensen middenin een club doodgeschoten. Wat is er gebeurd na het project van het OM? “De straffen in verband met illegaal wapenbezit zijn verhoogd, maar verder zat de taak van het OM erop”, zegt Serphos. Hij legt uit dat het vervolgen een taak is van het OM, maar het opsporen op zich niet. “We zijn toen ingesprongen, omdat er een noodsituatie was. Dat kan niet oneindig doorgaan.”

Niet tegen te houden
Op de vraag hoe het nu staat met illegale wapens, reageert Serphos een beetje moedeloos. “Die komen gewoon nog binnen. Vanmiddag is nog een boot met vijftien illegale venezolanen aangekomen. Ze komen eigenlijk nooit alleen, maar altijd met drugs of vuurwapens. We hebben 300 baaien dus hoe houd je alles tegen?”

Toch is de situatie volgens Serphos niet verergerd. De laatste jaren is het aantal doden door moord niet gestegen. “Begin deze eeuw, kende Curaçao soms wel veertig, vijftig moorden per jaar. De laatste jaren zijn het er rond de 25. Natuurlijk nog te veel, maar het aantal overvallen en moorden stijgt niet.”

Door Elisa Koek