IMG_4939

WILLEMSTAD – Met een tour langs de wijken hoopt het team van de nieuwe partij PAS (Patriótiko Adelanto Sosial) en hun politieke leider Charles Cooper stemmers te overtuigen van hun sociaaldemocratische ideologie. Hoewel Cooper zijn oude partij MAN heeft verlaten, zegt hij dat PAS niet zal afwijken van ‘dezelfde ideologie waarbij vrijheid, menselijke waardigheid, solidariteit en sociale justitie centraal staan’.

Verkiezingen 2016, Caribisch Netwerk stelt de partijen voor: deel 5 PNP

Verkiezingen 2016, Caribisch Netwerk stelt de partijen voor: deel 6 PAS

Cooper zegt dat de groei van de economie en de toename van arbeidsplaatsen bijzonder belangrijk zijn. Tijdens een debat met lokale economen, heeft PAS voorgesteld om het huidige belastingsysteem – wat volgens Cooper de economische groei benadeelt – te veranderen. De partij wil alle bedrijven categoriseren en een vast belastingtarief heffen, dat alle zakenmensen moeten betalen. De overheid heeft een begroting van 2 miljard florin per jaar, en het ambitieuze belastingsysteem van Cooper zal 1,63 miljard florin voor de staatskas genereren, wat bijna 80 procent van de begroting is.

De partij PAS werd opgericht op 6 juli 2016, na een dramatische uittocht van 22 leden uit de partij MAN. Cooper en zijn groep waren ontevreden over de wijze waarop het bestuur van de MAN volgens hen diverse zaken manipuleerde. Volgens Cooper heeft PAS ongeveer 24 medeoprichters, onder andere Urvin Macaay, Dwigno Puriel, Efi van der Meent, Papito Curiel en Vanessa Elisa. Omdat er al zoveel partijen deelnemen aan deze verkiezingen en praktisch alle kleuren al ‘bezet’ zijn, was PAS genoodzaakt om de kleur goud te kiezen, die vrede en reinheid moet vertegenwoordigen.

Belastingen
“De zakenman heeft er genoeg van om zoveel verschillende soorten belasting te betalen, die een enorme administratie vereisen om te regelen”, zegt Cooper. Volgens hem zal de resterende 20 procent opgebracht worden door werknemers die inkomstenbelasting en andere administratieve belastingen betalen zoals aan de DROV en andere instanties. “Ik ben nog nooit een zakenman tegengekomen die dit idee niet toejuicht.”

Volgens een enquête die PAS heeft afgenomen is veiligheid een belangrijk onderwerp voor stemmers. “De gemeenschap wil graag rust in huis en in de buurt.” Ook vertelt Cooper dat onder zijn bestuur een nieuw toerismeplan wordt ingevoerd, dat onlangs door het parlement is goedgekeurd.

Concurrentie
De partijleider wil belasting invoeren op appartementen die worden verhuurd aan toeristen, en profiteren van de marketing van CTB en CHATA. “Hierdoor onstaat oneerlijke concurrentie met hotels.” PAS wil ook 20 tot 30 procent van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) herzien, omdat ‘dit de ontwikkeling beperkt en er teveel particuliere terreinen aangemerkt worden als natuurgebied’.

Door Deya Mensche

Het team van de PAs in de wijk - foto: Deya Mensche

Het team van de PAS in de wijk – foto: Deya Mensche