Leden van de Eerste en Tweede Kamer tijdens hun bezoek aan Saba voor de Constitutionele Top in januari dit jaar - Foto: Hazel Durand

Leden van de Eerste en Tweede Kamer tijdens hun bezoek aan Saba voor de Constitutionele Top in januari dit jaar – Foto: Hazel Durand

THE BOTTOM – In de Tweede Kamer was er lof voor het bestuurscollege van Saba. Andre Bosman van de VVD en Roelof van Laar van de PvdA prezen de manier waarop de eilandelijke financiën worden beheerd.

“Saba is goed op weg: er is een overschot op de begroting in 2014, een goedgekeurde jaarrekening en begrotingsevenwicht in 2016. Een mooi resultaat,” zei Bosman, die ook complimentjes uitdeelde aan Bonaire en Curaçao voor hun financiële vooruitgang. Statia en St. Maarten was “een ander verhaal”.

Het Sabaanse bestuurscollege was er blij mee: “De opmerkingen van de Kamerleden laten zien dat het financiële beleid van Saba zich in positieve zin onderscheidt. We hebben hard gewerkt om dit te bereiken. Het schept een betere basis voor de discussie over wat er nog moet verbeterd worden en over de verhoging van de begroting van het eiland zodat we onze eigen prioriteiten beter kunnen bepalen, meer autonomie verwerven in de uitvoering van onze taken, en meer taken van Nederland kunnen overnemen.”

Minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk zei dat de Nederlandse regering financiering weer mogelijk zou kunnen maken voor Saba als reactie op het rapport van de Caribisch Nederlandse Evaluatiecommissie.

Het bestuurscollege kijkt uit naar het verslag van de Evaluatiecommissie: “We hopen dat de leden van de Tweede Kamer, en zeker die op het eiland zijn geweest, de belangen behartigen van onze bevolking wanneer het rapport voor de Tweede Kamer wordt gebracht.”

Door Hazel Durand