Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders.

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders

DEN HAAG – Alle landen in het Koninkrijk moeten sancties van de Europese Unie (EU) overnemen. Volgende week neemt de Tweede Kamer daartoe de Rijkssanctiewet aan, zo valt tijdens het debat van vandaag op te maken.

EU-sancties hebben het doel ongewenst gedrag van landen, organisaties of personen te veranderen. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) moeten sancties door alle landen in het Koninkrijk overgenomen worden op basis van artikel 3 van het Statuut. “Iraanse olie kan niet op Curaçao geraffineerd worden als dat in Rotterdam ook niet kan.”

De Caribische landen krijgen wel een stem in het bepalen van het standpunt van het Koninkrijk. Nederland informeert de andere landen over komende beslissingen, die daarop hun visie delen. De Caribische landen doen ook mee aan de uiteindelijke gesprekken over mogelijke sancties.

Geschillen
Aruba en Sint Maarten hebben al wetgeving aangenomen waarmee ze zich aansluiten bij Nederland. Maar Curaçao heeft bezwaar tegen de Rijkssanctiewet omdat mogelijke sancties tegen buurland Venezuela de lokale economie hard zouden raken. Tweede Kamerlid Roelof van Laar (PvdA). “Dit kan voor de Caribische delen van het Koninkrijk grote gevolgen hebben, of zelfs een geschil.”

Koenders wil niet dat conflicten over sanctiemaatregelen vallen onder de toekomstige geschillenregeling. “Dat heeft een opschortende werking en dat is niet in het belang van de veiligheidspolitiek.” Hij heeft wel toegezegd om te onderzoeken of, en zo ja hoe, de Rijkssanctiewet ook onder het bereik van de geschillenregeling kan vallen.

Tweede Kamerlid Han ten Broeke (VVD).

Tweede Kamerlid Han ten Broeke (VVD)

Eenheid
Volgens Han ten Broeke (VVD) gaat de eenheid van zowel het Koninkrijk als de Europese Unie voor. “Het is erbij of eruit. Overigens kijk ik met spanning uit naar de kandidatuur van Curaçao voor een zetel in de Veiligheidsraad.”

Ten Broeke: “Iran was zonder sancties nooit aan tafel gekomen. Maar sancties hadden alleen effect door eenvormig beleid, dat moeten we overeind houden.” Van Laar is het eens dat het Koninkrijk een gezamenlijk standpunt moet innemen, maar legt meer nadruk op Caribische inspraak.

PVV
Raymond de Roon (PVV) noemt het Curaçaose verzet ‘eigengereid en onwenselijk’. Toch kondigt hij aan dat de PVV tegen de Rijkssanctiewet zal stemmen want EU-bemoeienis is volgens hem een groter kwaad dan de Curaçaose eigengereidheid. Van Laar: “Dankzij u kan Assad straks een bankrekening openen. Dat is wat u mogelijk maakt.”

De stemming over het wetsvoorstel volgt dinsdag 22 maart.

Door Pieter Hofmann