Minister van BZK Ronald Plasterk. Foto: Pieter Hofmann.

Minister van BZK Ronald Plasterk – foto: Pieter Hofmann

DEN HAAG – De Nederlandse regering wil de Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AmvRB) Plannen van Aanpak Landstaken voor Curaçao en Sint Maarten niet verlengen. In samenspraak met Sint Maarten komt er een nieuw plan op tafel.

Dat heeft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag gezegd in de Tweede Kamer.

Door de AMvRB moeten beide landen met name hun uitvoering van landstaken op orde brengen. Vijf van de zeven plannen zijn goed afgerond. Naar verwachting voldoet Curaçao in oktober 2016, als de AMvRB afloopt, aan de gestelde normen. De AMvRB is tweemaal eerder verlengd.

Sint Maarten
De Tweede Kamer is bezorgd over Sint Maarten omdat twee cruciale plannen van aanpak niet worden uitgevoerd, namelijk die voor de politie en de Pointe Blanche-gevangenis. Het politiekorps is sterk onderbezet en ook onder gevangenispersoneel nemen de vacatures toe.

Volgens de voortgangscommissie is er geen budget, maar is er ook geen motivatie. Taken zijn niet of te laat uitgevoerd. Soms werd de voortgangscommissie zelfs niet te woord gestaan. De commissie concludeert daarom dat de AMvRB niet meer werkt en dat er een alternatief plan moet komen. Plasterk sluit zich daarbij aan. VVD-Kamerlid André Bosman is daar ‘verbaasd’ over. Als een doel niet bereikt wordt, mag stoppen in zijn ogen niet aan de orde zijn. “Er is een taakverplichting.”
Bosman heeft een motie ingediend om Sint Maarten aan bindende afspraken te houden.

Aanwijzing overwogen
Parlementariër Roelof Bisschop (SGP) vraagt zich af of de minister niet een dwingender maatregel dan een AMvRB kan gebruiken, bijvoorbeeld via de Rijksministerraad. Plasterk reageert door te zeggen dat hij een aanwijzing heeft overwogen, maar dat dat ook een goede dialoog op gang heeft gebracht tussen beide regeringen.

Ook heeft de bewindsman een eerdere injectie in de versterking van de rechtshandhaving op Sint Maarten gedaan. Alexander Pechtold (D66) sluit nieuwe financiële steun aan Sint Maarten niet uit gezien de ernstige problemen met georganiseerde criminaliteit.

Plasterk heeft toegezegd om voor eind augustus de Tweede Kamer te informeren over een alternatief plan voor de AMvRB.

Door Pieter Hofmann