Er zijn wel referenties over de grote van de schedel van Curaçaose baby’s, maar een onderzoek naar de ontwikkeling van hersenen is nooit eerder gedaan.

Er zijn wel referenties over de grote van de schedel van Curaçaose baby’s, maar een onderzoek naar de ontwikkeling van hersenen is nooit eerder gedaan

WILLEMSTAD – De gynaecologen en verloskundigen zijn in samenwerking met GGZ een onderzoek begonnen onder zwangere vrouwen op Curaçao. Alle vrouwen die onder controle staan, worden gemonitord om zo een duidelijker beeld te krijgen van de ontwikkeling van de hersenen van een foetus en eventuele afwijkingen.

“We willen alle zwangere vrouwen zo snel mogelijk ergens onder controle”, vertelt Peter van Heesch, echospecialist en verloskundige. “Op deze manier kunnen we al vroeg beginnen met echo’s en de ontwikkeling registreren.”

Op Curaçao worden ongeveer 2000 baby’s per jaar geboren. Voorgaande jaren werden gemiddeld drie kindjes geboren met microcefalie, een te kleine schedel. Nu er misschien een verband is tussen Zikavirus en microcefalie, is een protocol samengesteld door gynaecologen en verloskundigen.

Het protocol is bijna meteen na de eerste registratie van Zika (20 januari) opgesteld en is tweeledig. “We willen vrouwen informeren over de Zika en hoe ze een besmetting kunnen voorkomen, maar ook uitpluizen hoe het op Curaçao precies zit met de ontwikkeling van de hersenen van een foetus”, vertelt Van Heesch.

Meerwaarde
Het onderzoek heeft niet alleen een meerwaarde voor de wetenschap over Zika. Microcefalie ontstaat door een hersenafwijking, maar deze afwijking is eerder ontstaan. “Een slechte ontwikkeling van de hersenen betekent niet alleen microcefalie, maar kan bijvoorbeeld ook Down Syndroom aanduiden. Ook voor kennis op Curaçao hierover heeft dit onderzoek een meerwaarde, want deze gegevens waren er nooit.” Momenteel zijn er wel referenties over bijvoorbeeld de grote van de schedel van Curaçaose baby’s, maar een onderzoek naar de ontwikkeling, op deze schaal, is nooit eerder gedaan.

Het onderzoek duurt voort tot er meer duidelijkheid komt. Zwangere vrouwen worden allemaal van tevoren geïnformeerd over het onderzoek via een formulier dat zij kunnen ondertekenen. Wanneer blijkt dat een vrouw Zika heeft, wordt zij verder behandeld door een gynaecoloog. Ook wordt er ten minste één extra echo uitgevoerd met 32 weken. Dit is normaliter een derde echo en de SVB vergoedt er maar twee. “Hierover zijn we nog in overleg met SVB, maar we voeren al wel een derde echo uit”, zegt Van Heesch.

 
Overige acties
Inmiddels zijn er 35 gevallen van Zika bevestigd op Curaçao. ADC werkt in samenwerking met de overheid aan een test om Zika sneller te kunnen aantonen in bloed en urine. Ook heeft de GGZ twee lijnen geopend om vragen te beantwoorden of controles aan te vragen voor een buurt: het nummer 0800-0888 (gratis) en 9345. Het gratis nummer is makkelijk te bereiken, maar kan niet worden gebeld met een mobiele telefoon. Het viercijferige nummer wel, maar bleek na meerdere pogingen onbereikbaar.

Geen paniek
Ondanks de wereldwijde angst voor Zika, lijkt de onrust onder zwangere vrouwen op Curaçao nog mee te vallen. Volgens verloskundige Annemieke Plugge wisselt het per vrouw, maar is er zeker geen paniek. “Vrouwen die langer op Curaçao wonen, zijn wel een beetje gewend aan dergelijke dingen. Het is nu eenmaal een tropische eiland. We krijgen natuurlijk wel vragen en de vrouwen zijn blij met extra echo’s, maar echte paniek is er zeker niet.”

Door Elisa Koek