Gedeputeerden Clark Abraham en Benito Dirksz luisteren naar vragen van burgers over het vervolg van het evaluatieproces - foto: Janita Monna

Gedeputeerden Clark Abraham en Benito Dirksz luisteren naar vragen van burgers over het vervolg van het evaluatieproces – foto: Janita Monna

KRALENDIJK – Dat er op Bonaire ongenoegen is over de situatie sinds 10-10-‘10 werd bij het referendum in december meer dan duidelijk. Dat de invoering van de nieuwe staatkundige structuur niet alleen positief heeft uitgepakt, bevestigde de commissie Spies.

Maar de maatschappelijke organisaties, vakbonden, politici, belangenverenigingen en ‘gewone’ burgers zijn maandagavond niet bijeen gekomen om te praten over wat er allemaal fout is gegaan op het eiland, maar om te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn.

Want in aanloop tot de formulering van een gezamenlijk kabinetsstandpunt met Nederland over het rapport Spies, wil het Bestuurscollege van Bonaire eerst van zijn burgers weten ‘Hoe nu verder?’

Meedenken
De belangstelling om mee te praten over het vervolg van het evaluatieproces is groot. Het zaaltje is zo vol dat de airco het nauwelijks gekoeld krijgt. Gedeputeerde Clark Abraham, belast met Koninkrijksrelaties, noemt het een ‘kick off’. “Het is makkelijk om vanaf de zijlijn te roepen dat dingen moeten veranderen, wij vragen nu: denk mee over oplossingen. Dat hoeven geen uitgewerkte plannen te zijn, met onderbouwde begrotingen. We willen prioriteiten horen.”

Dat meedenken gaat de komende twee zaterdagen gebeuren. In kleine, gemengde groepen, als het aan Abraham ligt. Dat is kort dag, maar de vraag is, zo vindt hij: “Hoeveel waarde hecht men eraan?” Bovendien, eerder had niet gekund. “We hebben als regering nu onze positie bepaald. We hadden ook zelf de oplossingen kunnen aandragen, maar hebben besloten dat niet te doen. Ons standpunt is nu het kader waarbinnen we burgers vragen met ideeën te komen.”

 Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst - foto: Janita Monna

Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst – foto: Janita Monna

Minimumloon
In de pauze lopen de eerste mensen naar de registratietafel om zich aan te melden voor de discussiegroepen. “Ik vind het goed dat ze dit doen, zo wordt de bevolking er bij betrokken”, zegt een van de aanwezigen. Wat er moet veranderen, weet ze niet meteen. “In ieder geval moet het minimumloon omhoog, zodat mensen weer kunnen ademhalen.”

Zorgen over het traject zijn er ook, zo blijkt als aanwezigen na de korte onderbreking vragen mogen stellen. Want welke garantie is er dat Nederland straks luistert? Die garantie is er niet, zegt Abraham, die wel benadrukt zich sterk te zullen maken voor wat het burgers willen. “U zegt wat wij straks ter tafel moeten brengen. Maar dan is het wel belangrijk dat het volk niet alle kanten opgaat. Eenheid is belangrijk.”

Ideeën worden ook alvast aangedragen. Eén van de insprekers: “Armoede kunt u bestrijden door de belasting te verlagen.”

Vertrouwen
Van de 85 aanwezigen heeft zich aan het eind van de avond al twee derde aangemeld om mee te discussiëren. Een jonge vrouw hoopt dat zaterdag ook de jongeren genoeg vertegenwoordigd zullen zijn in de projectgroepen. Een oudere man vult aan: “Deze participatie is een goeie zet. Zo staan mensen achter dat wat de overheid overbrengt aan Nederland. Dat vergroot het vertrouwen onder de bevolking.”

Door Janita Monna