Evaluatiecommissie in gesprek met Bonairianen Foto Extra Bonaire

Evaluatiecommissie in gesprek met Bonairianen – foto: Extra Bonaire

KRALENDIJK – De ‘Meet & Greet’ met de evaluatiecommissie over de staatkundige status van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is opgegaan in een manifestatie van de Bonairiaanse voorstanders van een referendum. Bonairianen hielden de boot enigszins af tijdens de eerste stop van de commissie.

De evaluatiecommissie onder leiding van Liesbeth Spies, ex-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezoekt sinds vrijdag de drie eilanden. Uiterlijk 10 oktober 2015 moet de commissie een rapport uitbrengen over de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur.

Bonairianen konden afgelopen vrijdag hun mening geven tijdens een Meet & Greet met de commissie op het Wilhelminaplein. Slechts tientallen burgers kwamen opdagen om van gedachten te wisselen met de commissie tijdens een hapje en een drankje.

Discussie
De Meet & Greet kreeg echt een impuls door de aanwezigheid van voorzitter James Finies van de protestgroep Nos Ke Boneiru Bèk en andere manifestanten. Ze bivakkeren al bijna een week voor het Bestuurscollege en eisen een referendum. Luidruchtig met borden en spandoeken wees de groep op hun recht van zelfbeschikking. Ze gingen fel in discussie met de commissie. “De commissie is een val om ons in te laten lopen. Het is slechts om de Bonairiaanse bewoners valse hoop te geven. De status die we gekregen hebben op 10 oktober 2010 is illegaal. Dan is de evaluatiecommissie ook illegaal.”

Finies in gesprek met Thodé en Soons Foto Extra Bonaire

Finies in gesprek met Thodé en Soons – foto: Extra Bonaire

Spies en de overige commissieleden Glenn Thodé rector Universiteit Aruba en oud-gezaghebber Bonaire, Fred Soons emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht, Luc Verhey hoogleraar Universiteit Leiden en staatsraad van de Raad van State en Frans Weekers voormalig staatsecretaris van Financiën voerden op het plein verhitte gesprekken met de manifestanten. Ze legden uit dat nu slechts sprake is van informatie verzamelen om het onderzoek vorm te geven. Vragen over onder andere pensioen, sociale zekerheid en belastingen passeren de revue. Spies: “Veel mensen hebben grote zorgen en zijn ook boos. Dat hebben ze luid en duidelijk overgebracht.”

Soons vóór referendum
Finies ging ook in discussie met emeritus hoogleraar Soons. De hoogleraar heeft eerder aangegeven dat er weer referenda op de eilanden gehouden moeten worden na de evaluatie, voordat de staatkundige structuur permanent wordt. “Nederland heeft ten aanzien van het dekolonisatieproces van de Antillen nooit formeel de procedure met referenda afgerond”, zei Soons in een interview in 2010 bij de Wereldomroep.

Finies maakte Soons duidelijk dat het referendum los moet staan van de evaluatie. “De politiek gebruikt de evaluatie om een referendum af te houden en dat is kwalijk.” Volgens Spies gaat de commissie onafhankelijk te werk. “Daar hebben de mensen ook zorgen over. Ze denken dat we politiek geregeerd worden, maar daar is helemaal niets van waar. Het is aan ons de plicht om bij de conclusies van het onderzoek te bewijzen dat we objectief en onafhankelijk hebben gewerkt.”

Door Belkis Osepa