Groep voor het bestuurscollege Foto: Extra Bonaire

Groep voor het bestuurscollege – foto: Extra Bonaire

KRALENDIJK – Een vastberaden groep Bonairianen bivakkeert sinds maandag voor het bestuurscollege. Ze willen een positief antwoord op hun verzoek voor een staatkundig referendum.

De groep van stichting Nos Ke Boneiru Bèk heeft nul op het rekest gekregen op hun verzoek aan gezaghebber Edison Rijna om een referendum te organiseren. Rijna heeft het dinsdagavond voorgelegd aan de eilandsraad.

De coalitiepartijen (UPB en Fractie Santana) hebben wederom aangegeven geen voorstander te zijn van een referendum vóór de lokale verkiezingen. Maar er zijn geen gelden gereserveerd op de begroting van 2015. De oppositiepartij PDB is nog steeds voorstander.

Protestmars
De protestactie van Nos Ke Boneiru Bèk volgt na een passieve protestmars afgelopen zondag. Maandagmorgen overhandigde ze een brief aan Rijna. Sindsdien verblijft de groep in wisselende samenstelling bij het bestuurscollege.

Rijna deelde woensdag mee dat een meerderheid van de raad tegen is. “De eilandsraad heeft de autoriteit om een wetsvoorstel voor een referendum goed te keuren. Als er nu geen meerderheid is, geeft ons democratisch systeem het volk de kans om de raad te overtuigen. Maar als na veel pogingen geen consensus is bereikt, moet de beslissing van een meerderheid gerespecteerd worden.”

Rijna waarschuwt voor ‘burgelijke ongehoorzaamheid’. “Per definitie is dat illegaal. Als jullie gebruik maken van dat instrument overtreden jullie bewust de wet en regels. Ik hoop dat als jullie daar gebruik van maken dit zonder geweld en transparant gebeurt en dat jullie bereid zijn juridische gevolgen te accepteren.”

Voorzitter James Finies van Nos Ke Boneiru Bèk sluit niet uit dat meerdere protestacties volgen. “Vooralsnog blijven we hier, want we hebben geen bevredigend antwoord gekregen. Het volks heeft het recht om zich uit te spreken over haar toekomst.”

Door Belkis Osepa