Uz Everts geketend

Uz Everts geketend aan het hek van het bestuurscollege – foto’s: Belkis Osepa

KRALENDIJK – De protestgroep Nos Ke Boneiru Bèk blijft manifesteren vóór een staatkundige referendum bij het gebouw van het bestuurscollege. Gezaghebber Edison Rijna tolereert de situatie om escalatie te voorkomen. “De gemoederen en emoties waren dermate heftig, dat dwang niet tot beter resultaat leidt. Het algemeen belang, veiligheid en openbare orde prevaleert. Ik kies nu voor dialoog.”

Nos Ke Boneiru Bèk behaalde woensdag een overwinning. Ze gaven geen gehoor aan de brief van Rijna om de manifestatie te beëindigen en alle protestspullen weg te halen. Ongeveer tweehonderd medestanders steunden de groep die hun actie aanscherpte. Het ging zelfs zo ver dat de Bonairiaan Uz Everts zich aan het hek van het bestuurscollege ketende, met prikkeldraad om zijn nek en een stoffen zak over zijn hoofd.

Een reportage van Belkis Osepa

Open podium voor manifestanten - foto: Belkis Osepa

Open podium voor manifestanten

Open podium
Het protest werd met de minuut interser naarmate de deadline van tien uur naderde. De manifestatieplek werd een open podium voor de sympathisanten. Eén voor één nam men de microfoon in de hand en uitte zich emotioneel over de reden voor hun aanwezigheid, hun wens voor Bonaire en argumenten vóór een referendum.

Na het overhandigen van een brief aan Rijna en een overleg van anderhalf uur, kwam NKBB-voorzitter James Finies en zijn delegatie zichbaar opgelucht naar buiten. “Het recht heeft gezegevierd. We blijven hier. Ze kunnen ons niet weghalen. Onze strijd gaat door totdat we een referendum krijgen.”

Status quo
Edison Rijna geeft toe de geintensiveerde protestactie van NKBB niet te hebben voorzien. Hij heeft de deadlinebrief na overleg met zijn adviseurs opgesteld. Het werkte averechts. “Je staat er heel anders in als je na adviezen de waarheid en werkelijkheid onder ogen krijgt. Dan moet ik als gezaghebber een afweging maken. Ga ik door met het doordrukken van dwangmiddelen of kies ik beter voor het bewaren van de openbare orde en veiligheid. De situatie blijft nu status quo.”

Drukte voor het bestuurscollege - foto: Belkis Osepa

Drukte voor het bestuurscollege

Rijna vertelt over de onrust die hij zag op de parkeerplaats voor het bestuurscollege en de boosheid bij sommige mensen. “Ze waren verdrietig en ik heb huilbuien meegemaakt. Dat gaat me niet in de koude kleren zitten. In die situatie is men vaak onberekend en daar kan ik niet voor instaan. De groep heeft haar verantwoordelijkheid teruggetrokken.”

NKBB kraait victorie. Toch wil Rijna niet spreken over winnaars en verliezers. “Als ik doorzet, dan hebben we alleen maar verliezers.” Ook stelt hij dat zijn geloofwaardigheid niet in het spel zit. “Bij nog meer grotere acties waar ik niet voor in kan staan dan zal het negatieve resultaat erger zijn dan het verliezen van mijn geloofwaardigheid. Nu neemt mijn geloofwaardigheid naar de groep toe.”

Wel blijft de gestuurde brief naar NKBB op tafel. Rijna blijft staan achter de inhoud. “De inhoud is inderdaad nog steeds van kracht. Ik kan de brief niet intrekken omdat er geen vergunningen zijn voor de aanplakbiljetten, protestborden en stoelen en banken. Ik wil met hen in dialoog en om de vrede te bewaren wil ik het gedogen.”

Door Belkis Osepa