Gedeputeerde Clark Abraham - foto OLB

Gedeputeerde Clark Abraham – foto OLB

KRALENDIJK – Bonaire kan zich op 18 december uitspreken over de huidige staatkundige structuur. De eilandverordening voor het referendum stond donderdag op de agenda van de Eilandsraad. Het definitieve besluit over het referendum wordt komende dinsdag genomen.

In het referendum wordt de bevolking van Bonaire de vraag voorgelegd of men het eens is met de wijze waarop invulling is gegeven aan de directe band met Nederland. Daarop kan met ja of nee geantwoord worden. Kiest meer dan de helft van de stemgerechtigden voor ‘nee’, dan kan een nieuw referendum worden uitgeschreven. Daarbij zullen dan ‘nader te bepalen opties, met inachtneming van het bepaalde in resolutie 1541 van Verenigde Naties, aan de bevolking van Bonaire voorgelegd worden’.

Nederlanders die op de dag dat de eilandverordening referendum in werking treedt, ingezetene zijn van het Openbaar Lichaam Bonaire, en op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder zijn, mogen op 18 december naar de stembus. Ook inwoners die meer dan vijf jaar aaneengesloten op het eiland wonen, mogen stemmen.

Bij hun aantreden besloot de rood-groene coalitie van PDB en UPB om nog dit jaar een referendum uit te schrijven. Verantwoordelijk gedeputeerde Clark Abraham (PDB) vindt ‘dat de bevolking de kans moet krijgen om zich uit te spreken over de toekomst’.

Er rest nog tweeëneenhalve maand voor het referendum plaatsvindt. Daarom kwamen er vragen, van onder meer de UPB of die tijd voldoende is de bevolking van adequate informatie te voorzien.

Vraagstelling
De MPB vond dat de vraagstelling van het referendum concreter moest. “Waarom wordt niet gevraagd ‘bent u het ermee eens dat Bonaire nu de status van Openbaar Lichaam heeft?” Dat in de eilandverordening geen bepaling is opgenomen over het opkomstpercentage, baart de oppositiepartij eveneens zorgen.

Door Janita Monna