De raffinaderij in San Nicolas. Foto: Ariën Rasmijn

De raffinaderij in San Nicolas – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De Arubaanse regering onderhandelt met Valero over het stichten van een schoonmaakfonds, voor wanneer de raffinaderij in San Nicolas wordt overgedragen aan Aruba. De nieuwe operator Citgo neemt dat fonds vervolgens over en wordt aansprakelijk voor alle milieuaspecten van de raffinaderij. Dit zegt regeringsadviseur Richard Arends in reactie op berichten in de internationale media.

Afgelopen zaterdag verscheen een nieuwsbericht bij persbureau Reuters waarin verschillende bronnen verklaren dat Valero van aansprakelijkheid wordt gevrijwaard wanneer ze de raffinaderij verlaat. Ook zou de huidige eigenaar van de raffinaderij vast willen houden aan de haventerminal.

Schoonmaakfonds
Volgens Arends heeft Reuters niet met de betrokken partijen gesproken. Het is de bedoeling dat Valero het schoonmaakfonds volledig financiert en Citgo wat overblijft van dat fonds overneemt, wanneer de schoonmaak heeft plaatsgevonden en zij operator wordt van de rafffinaderij.

Volgens Arends wordt nu met Valero gesproken over hoeveel dit fonds gaat bedragen en wat voor schoonmaakwerkzaamheden het zal dekken. Dat Valero niet van plan zou zijn om de haventerminal los te laten is ook niet waar, verklaart Arends. “Zij willen echt van de raffinaderij af.”

Arends, die namens de Arubaanse regering de onderhandelingen en Citgo leidt, zegt dat Citgo volledig aansprakelijk wordt doordat zij feitelijk alle milieuverantwoordelijkheden overneemt van Valero. “Net als wanneer je een huis huurt. Je verwacht dat de huurder de woning bij vertrek achterlaat zoals de vorige huurder het heeft achtergelaten.” Over hoe Valero de raffinaderij precies achterlaat wordt dus onderhandeld.

Volgens Arends ligt het doel om een definitieve overeenkomst in maart te sluiten nog op schema. Afgelopen vrijdag en afgelopen weekend waren er onderhandelingen en deze week worden er weer documenten uitgewisseld met Citgo, zodat volgende week de fysieke onderhandelingen weer hervat kunnen worden. De punten van het in december getekende preliminaire akkoord zijn volgens Arends ongewijzigd gebleven.

Gedetailleerde overeenkomst
De onderhandelaar stelt dat de uiteindelijke overeenkomst met Citgo een stuk gedetailleerder wordt dan die met Valero. “Met Valero gebeurde een hoop simpelweg op basis van goede wil. Met de kennis en ervaring die we nu hebben willen we met Citgo veel meer gaan vastleggen. Zo willen we dat Citgo voor de volledige duur van haar leasecontract de raffinaderij volwaardig opereert en niet zomaar zoals Valero toentertijd kan overgaan tot operatie van slechts de opslagterminal. Er komt een investeringsschema, ook voor milieuaspecten, zodat gebouwd kan worden aan een raffinaderij voor de 21e eeuw”, besluit Arends.

Door Ariën Rasmijn