Staatssecretaris Jetta Klijnsma spreekt met een oudere - foto RCN

Staatssecretaris Jetta Klijnsma spreekt met een oudere – foto RCN

ORANJESTAD–Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma heeft tijdens haar tweedaags bezoek aan St. Eustatius vooral haar oor te luisteren gelegd.

Tijdens haar bezoek, – het eerste officiële bezoek aan Statia van een lid van de Nederlandse regering na de medio vorig jaar opgelegde instructie-, sprak Klijnsma niet alleen met leden van het bestuurscollege en de eilandsraad, maar ook met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, sociale organisaties en ouderen.

In een langduring onderhoud met leden van het bestuurscollege kwamen de meest urgente sociale en werkgerelateerde problemen uitgebreid aan de orde. Volgens het eilandsbestuur is het vooral zaak om na de conclusies in het evaluatierapport de meeste urgent sociale problemen aan te pakken en de werkgelegenheid op het eiland te verbeteren.

Acceptabel
De gedeputeerden willen ook graag dat er wordt vastgesteld welk niveau van sociale voorzieningen acceptabel wordt geacht in Nederland en in Statia. Klijnsma liet weten dat de Tweede Kamer onlangs een motie heeft aangenomen waarin het ministerie van Sociale Zaken werd opgedragen hiervoor een referentiekader op te stellen.

Ook in Statia deed Klijnsma een oproep aan ouders om hun minderjarige kinderen te registreren voor het ontvangen van kinderbijslag. Sinds 1 januari komen ouders van jonge kinderen op het eiland ook voor kinderbijslag in aanmerking. Voordien was er een kinderaftrek via de inkomstenbelasting, maar die regeling viel ongunstig uit voor ouders met lage inkomens.

Armoede
Tijdens gesprekken met de Kamer van Koophandel en vakbond All for One is de staatssecretaris gewezen op het gebrek aan economische ontwikkeling, armoede en op problemen met de verstrekking van werkvergunningen aan buitenlandse werknemers. Klijnsma laat weten een voorstander te zijn van een integrale benadering. Met olieoverslagbedrijf NuStar en New Challenges Foundation werden gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van een banenplan voor de jeugd.

Door John van Kerkhof