Kinderen op Bonaire - foto: Belkis Osepa

Kinderen op Bonaire – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Bonairiaanse kinderen met de Nederlandse nationaliteit zijn niet gelijk aan de Europees-Nederlandse kinderen als het op de hoogte van de kinderbijslag aankomt. Dat is de algemene conclusie op Bonaire nadat de Tweede Kamer deze week een motie heeft aangenomen om vanaf 2016 een kinderbijslag van 38 dollar in te voeren in Caribisch Nederland.

De commentaren in de lokale media en op sociale media liegen er niet om. “Dit is mensonterend en vernederend. Een druppel op een gloeiende plaat”, staat op Facebook. “Zelfs een Marokkaans-Nederlands kind in Marokko krijgt de volle pond”, zegt een ander.

Er volgen in rap tempo meerdere superlatieven om de verontwaardiging aan te duiden: schandalig, triest voor woorden, onacceptabel en gewoon schofterig. Ook Bonairianen die eerder een belastingvoordeel kregen van 38 dollar kinderkorting op hun inkomstenbelasting, vinden dat zij – ondanks de verhoging van 20 naar 38 dollar – worden benadeeld met de nieuwe regeling.

Armoedegrens
Sinds 10 oktober 2010 zijn er tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland grote verschillen tussen de minimumlonen, lage pensioenen, lage bijstandsuitkering en het uitblijven van de kinderbijslag en andere sociale uitkeringen. Diverse rapporten van onder andere het Nibud en Unicef geven aan dat Bonairianen ver onder de armoedegrens leven en dat niet wordt voldaan aan de kinderrechten in Caribisch Nederland.

De aangenomen motie om 38 dollar in te voeren en het beginplan van staatssecretaris Jetta Klijnsma om de kinderbijslag tot 20 dollar te beperken, laten de kritieken verder aanzwellen.

In Nederland krijgen alle kinderen in drie leeftijdscategorieën kinderbijslag per kwartaal. Het laagste bedrag voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar is 191,65 euro. Per maand komt dit bedrag neer op 63,88 euro. In Caribisch Nederland wordt de kinderbijslag vooralsnog 38 dollar. Bij doorberekening (één dollar is gemiddeld 0,80 eurocent) is het bedrag 30,40 euro per maand. De kinderbijslag voor de kinderen in Caribisch Nederland is bijna de helft minder (47,58 procent) dan die in Nederland. De hogere leeftijdscategorieën in Nederland krijgen meer kinderbijslag.

Het verschil met de kinderen in die categorieën in Caribisch Nederland is groter: ze krijgen respectievelijk 39 en 33 procent van het totaal bedrag per maand dat in Europees Nederland wordt uitgekeerd.

Heisa
Fractievoorzitter Jeffrey Levenstone van de grootste regeringspartij UPB vindt dat er teveel heisa wordt gemaakt. De bestuurscolleges van Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben het eerst voorgestelde bedrag van 20 dollar afgewezen, als ook het bedrag van 38 dollar. “Er is een discussie ontstaan over iets dat nog niet is afgerond. We zijn nog steeds in onderhandeling met Nederland. De aangenomen motie is slechts een wens van Nederland. Er is ruimte om het bedrag te verhogen. Feit is dat de kinderbijslag komt.”

Volgens Levenstone betekent de 38 dollar niet veel voor de burgers die belasting betalen, maar wel voor die met laag inkomen. “Ze krijgen nu minimaal 38 dollar per kind. In die groepen zijn er meerdere kinderen, elk met kinderbijslag. Nederland wil vasthouden aan dat bedrag omdat ze de begroting voor Caribisch Nederland budgetneutraal wil houden. ”

Aalmoes
Robby Beukenboom van de oppositiepartij DP vraagt zich af hoe Nederland aan het bedrag van 38 dollar is gekomen. Er is geen sprake van gelijkheid en dat is wat de burgers hadden verwacht bij een directe band met Nederland, zegt Beukenboom. “We accepteren geen limosna (aalmoes). Alle rapporten wijzen uit dat onze kinderen het slecht hebben. Daarom vragen we het bestuurscollege om de eilandsraad alle berekeningen te doen toekomen.”

Door Belkis Osepa