Cft-voorzitter Age Bakker. Foto Today / Hilbert Haar

Cft-voorzitter Age Bakker – foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Het College financieel toezicht (Cft) heeft goed nieuws en slecht nieuws voor St. Maarten. De regering krijgt wat langer de tijd – tot het eind van het jaar – om te voldoen aan de eisen van de instructie die de rijksministerraad eerder deze maand uitvaardigde.

Niettemin is het urgent dat het land aan de voorwaarden gaat voldoen, zegt Cft-voorzitter Age Bakker. De twee belangrijkste zaken zijn het regelen van de betalingsachterstanden aan SZV en aan pensioenfonds APS en het invoeren van bezuinigingsmaatregelen in de zorg en het pensioensysteem.

Eigen bijdrage
De pensioengerechtigde leeftijd moet van 60 naar 62 en de pensioenen moeten worden gebaseerd op een gemiddeld inkomen, niet langer op het eind-inkomen. In de zorg moeten burgers een eigen bijdrage van 10 procent gaan betalen, terwijl ‘over-the-counter’ medicijnen niet langer worden vergoed. De zorgmaatregelen staan in de begroting van 2015 maar zijn tot op heden niet uitgevoerd.

De begrotingswijziging die St. Maarten voor eind oktober moet presenteren is nog niet bij het parlement, maar Bakker heeft al aangegeven dat het een negatief advies zal krijgen.

Ernstige twijfels
Het Cft heeft ernstige twijfels over Strategie voor Groei, het plan van de regering dat de staatsinkomsten in 2018 30 procent boven het niveau van 2015 moet tillen. “Dat is niet realistisch, “ zegt Bakker. “De gemiddelde groei over de afgelopen vier jaar was slechts 7 procent.

Uitgedrukt in aan percentage van het bruto binnenlands product, zijn de staatsinkomsten van St. Maarten laag (18 procent) in vergelijking met landen in de regio (21 procent). Bakker zegt ook dat hij er vertrouwen in heeft dat St. Maarten aan de vereisten van de begrotingsinstructie kan voldoen.

Door Hilbert Haar