Minister van Financiën Martin Hassink (Sint Maarten). Foto: Pieter Hofmann.

Minister van Financiën Martin Hassink (Sint Maarten) – foto: Pieter Hofmann

DEN HAAG – De Sint-Maartense minister van Financiën Martin Hassink is deze week in Den Haag, want volgende week dreigt Sint Maarten een aanwijzing opgelegd te krijgen door de Rijksministerraad.

De reden daarvoor is dat het Cft (College financieel toezicht) een negatief advies heeft gegeven bij de begroting van 2015. De minister denkt niet dat hij de aanwijzing van tafel krijgt, maar wil het standpunt van zijn regering overbrengen. Het belangrijkste voor Sint Maarten is dat het eiland de hoogstnodige investeringen kan doen.

Pieter Hofmann in gesprek met Martin Hassink

Volgens het Cft heeft Sint Maarten een te hoog inkomen begroot. Hassink: “Dat bezwaar hebben we weten te pareren door aan te tonen dat we dat waarschijnlijk wel halen.”

Onder meer het waterbedrijf en het bureau telecommunicatie leveren volgens de bewindsman meer inkomsten op, net als dividenden uit overheidsinstellingen. Ook zijn de overheids-nv’s volgens hem transparanter dan voorheen.

Personeelskosten
De overheid van Sint Maarten heeft hoge kosten aan pensioenpremies en sociale zekerheid. Ook ambtenaren drukken zwaar op de begroting. Hassink: “Bijna 50 procent van de totale begroting gaat op aan directe personeelskosten, daarnaast hebben we nog gesubsidieerde onderwijsinstellingen. Ik weet niet of dat buitengewoon is voor een klein eiland, maar er moeten maatregelen volgen.” Concrete maatregelen wil Hassink niet noemen.

Een groot deel van de loonkosten gaan op aan overwerk. Hassink: “Het overgrote deel gaat op aan de ministeries van Justitie en Algemene Zaken, die claimen onderbezet te zijn. Dat kun je beheersen door meer mensen in dienst te nemen, maar daar moeten we voorzichtig mee zijn.”

Eenzijdig besluit
Bij de ontmanteling van de Antillen kwamen Sint Maarten en Nederland overeen dat laatstgenoemde 180 miljoen gulden aan schulden zou overnemen. Vijf jaar na dato is Nederland met een veel lager bedrag over de brug gekomen. “Voor mijn tijd als minister is het in het proces van indiening misgelopen, waarop in Den Haag eenzijdig is besloten: vergeet het maar. Zo zijn we een substantieel bedrag misgelopen, hoewel het in de wet is vastgelegd.”

Gaat hij het misgelopen bedrag opnieuw claimen? “Het is de vraag hoe sterk zo’n eenzijdig besluit is. Nee, daar ga ik niet over praten tijdens mijn bezoek aan Nederland. We beraden ons op ons standpunt hierin.”

Wel vindt Hassink dat de schuldenvrije startpositie van Sint Maarten na 10-10-’10 nooit bereikt is. De Rijkswet financieel toezicht moet in dat perspectief gezien worden, vindt hij.

Investeren
Door de aanwijzing dreigt Sint Maarten bepaalde investeringen niet te kunnen doen. Hassink: “De belastingdienst was voor 10-10-’10 een verantwoordelijkheid van de centrale overheid. Daar zijn nooit voldoende middelen en effort ingezet om dat op niveau te brengen. Daar moet een enorme investering gedaan worden, waarmee de inkomsten worden verhoogd en we de begroting sluitend krijgen. Nu zitten we in een vicieuze cirkel omdat we geen investeringen kunnen doen.”

Door Pieter Hofmann