Demissionair Minister van Financien Martin Hassink - foto: Today / Leo Brown

Demissionair Minister van Financien Martin Hassink – foto: Today / Leo Brown

PHILIPSBURG – De regering betaalde in 2013 78.2 miljoen gulden aan subsidies, maar heeft geen idee hoe de organisaties die het geld ontvingen dit hebben besteed. Het subsidiebedrag beslaat ruim 20 procent van de begroting. Dit blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer over de financiële jaarrekening 2013.

De Rekenkamer evalueerde 21 van de 58 gesubsidieerde organisaties. In twaalf gevallen stuurden de ministeries geen informatie en van de overige negen voldeed geen enkele aan de wettelijke vereisten. De Rekenkamer concludeert dat al deze subsidies onrechtmatig zijn verstrekt.

Geen garantie
De manier waarop de algemene subsidieverordening wordt toegepast geeft geen garantie dat subsidies goed worden besteed, aldus het rapport. Ministers negeren de verordening en controleren de besteding van subsidiegelden nooit.

De Rekenkamer vindt de subsidieverordening sterk verouderd. Dat de overheid nauwelijks aandacht besteed aan subsidies illustreert de Rekenkamer met het feit dat de subsidieverordening op 21 juni vorig jaar werd ondertekend, en vervolgens met terugwerkende kracht tot 10-10-‘10 in werking trad.

Rapporteren
De minister van Financiën moet volgens de Rekenkamer van de ontvangende instellingen verlangen dat ze rapporteren over hun activiteiten, uitgaven en resultaten. “Ministers controleren zelden of subsidies worden verstrekt in overeenstemming met de verordening.”

Demissionair Minister van Financiën Martin Hassink heeft wel op het rapport gereageerd maar daarbij subsidies buiten beschouwing gelaten.

Door Hilbert Haar