Demissionair Minister van Financien Martin Hassink - foto: Leo Brown

Minister van Financiën Martin Hassink – foto: Leo Brown

PHILIPSBURG – Het advies van de evaluatiecommissie financieel toezicht ligt op het bureau van Koninkrijksrelaties Minister Ronald Plasterk in Den Haag, inclusief de uitgebreide reactie van de ministerraad in Sint Maarten.

Het is nog niet bekend wanneer Plasterk een beslissing neemt over het al dan niet voortzetten van financieel toezicht. Op 4 september bespreekt de Rijksministerraad wel de ontwerp-aanwijzing voor St. Maarten.

Minister van Financiën Martin Hassink geeft aan dat hij naar Den Haag zal reizen om het standpunt van St. Maarten – op het financieel toezicht en op de dreigende begrotingsaanwijzing – nader toe te lichten. “De Rijkswet financieel toezicht naar de letter volgen is niet realistisch, gelet op de specifieke omstandigheden van St. Maarten.”

Hassink bevindt zich in een bekend en lastig parket. In 2013 dreigde er ook een begrotingsaanwijzing. Inspanningen om aan die eisen tegemoet te komen gingen ten koste van de voorbereiding van de begroting voor 2014.

Het ministerie is nu bezig met de begroting voor 2016, en moet het stuk voor de deadline van 1 september indienen bij de financieel toezichthouder.

Door Hilbert Haar