DEN HAAG – Sint Maarten krijgt vandaag geen aanwijzing van de Nederlandse regering. Dat is tijdens de Rijksministerraad besloten.

De laatste versie van de begroting voor 2013, die op 12 september door het Sint Maartense parlement werd goedgekeurd, moet nog wel inhoudelijk besproken worden.  Als blijkt dat de begroting niet aan de eisen voldoet, kan opnieuw bekeken worden of een aanwijzing nodig is.

Het College financieel toezicht adviseerde op 2 september om Sint Maarten een aanwijzing te geven, waardoor het land onder financieel toezicht van Nederland komt te staan. Die aanwijzing hangt al sinds begin dit jaar in de lucht vanwege het ontbreken van een goedgekeurde begroting over 2013.

Door Jamila Baaziz