Voormalig Justitie Minister Roland Duncan - foto DCOMM

Voormalig Justitie Minister Roland Duncan – foto DCOMM

PHILIPSBURG – Vijf ministers die moesten vertrekken na de val van het tweede kabinet Wescot-Williams in 2013 hebben geen opgave gedaan van hun financiële positie, bezittingen en functies. Dit staat in een rapport van de Algemene Rekenkamer, dat een onderzoek uitvoerde naar de institutionele integriteit in Sint Maarten.

 
Tot op heden heeft het nieuwe kabinet geen actie ondernomen. De betrokken ex-ministers zijn Duncan (Justitie), Jacobs (Onderwijs), Marlin (Openbare Werken), Pantophlet (Toerisme en Economische Zaken) en Tuitt (Financiën).

 
Ministers zijn verplicht een dergelijke opgave binnen dertig dagen na hun aftreden in te dienen. Op overtreding staat een maximale gevangenisstraf van drie jaar.

 
Regelgeving
Het rekenkamerrapport – een nulmeting uitgevoerd bij alle ministeries, adviesorganen, het parlement en de politie – biedt een onthutsend beeld. Zo blijkt dat honderden ambtenaren geen ambtseed hebben afgelegd. Er is geen regelgeving voor het aannemen van giften en aanvullende regels voor integriteitgevoelige openbare aanbestedingen ontbreken. Vergoedingen voor reis- en verblijfskosten zijn niet geregeld in een landsbesluit, hoewel dit wettelijk verplicht is.

 
Het viel de onderzoekers op dat veel vragen door departementshoofden werden beantwoord met “ik weet het niet.” De rekenkamer schrijft dit toe aan ‘overvloedige voorzichtigheid’ of het zou er op kunnen duiden dat ambtenaren worden geregeerd door angst.

 
Gedragscode
Op de vraag of zij op de hoogte waren van de gedragscode voor ambtenaren antwoordde bijna de helft van de ondervraagden ontkennend. De rekenkamer stelde vast dat de legale status van deze gedragscode onduidelijk is. Het volledige rapport is online beschikbaar.

 
Door Hilbert Haar