Demissionair Minister van Financien Martin Hassink - foto: Today / Leo Brown

Demissionair Minister van Financien Martin Hassink – foto: Today / Leo Brown

PHILIPSBURG – Burgers staan geen nieuwe of hogere belastingen te wachten in 2015. Demissionair minister van Financiën Martin Hassink heeft dit woensdag bevestigd.

De ministerraad is het oneens met financieel toezichthouder Cft dat de begroting teruggeschroefd dient te worden van 445 tot 426 miljoen. Hassink bestrijdt dat het gebudgetteerde inkomstenniveau onhaalbaar is.

Maatregelen om de inkomsten te verhogen zijn gericht op verbeterde nakoming van de belastingplicht en dividend bijdragen van overheidsbedrijven. Utiliteitsbedrijf Gebe en de havenbedrijven betalen een vaste concessie van 5 miljoen gulden per jaar; de luchthaven betaalt niets.

Achterstand
Het is vraag of het land erin zal slagen meer belastinggelden binnen te halen. De Cft heeft er op gewezen dat, ondanks economische groei, belastinginkomsten niet toenemen. Over de eerste negen maanden van dit jaar heeft St. Maarten een begrotingsachterstand van 7 miljoen gulden. De inkomsten (334 miljoen) zijn lager dan begroot en de uitgaven (327 miljoen) zijn hoger.

Hassink gaf twee mogelijke verklaringen: “Of de economische groei manifesteert zich niet, of het nakomen van de belastingplicht is verslechterd.” De minister zal geen deel uitmaken van het nieuwe kabinet; hij zei dat woensdag zijn laatste optreden in de ministerraad was.

Helderheid
Volgende week wil Hassink helderheid verschaffen over belastingschulden van 2006 en voorgaande jaren. Zijn voorganger Roland Tuitt schrapte die schulden vlak na de val van het tweede Wescot-Williams kabinet; Hassink wil deze beslissing terugdraaien. De belastingdienst gaat gewoon door met het opleggen van aanslagen over 2004, 2005 en 2006.

Door Hilbert Haar