Ex-Minister van Financien Roland Tuitt - foto: Today / Milton Pieters

Ex-Minister van Financien Roland Tuitt – foto: Today / Milton Pieters

PHILIPSBURG – Met een pennenstreek schreef de voormalige minister van Financiën Roland Tuitt op 14 mei 2013  niet minder dan 4.47 miljard gulden ($2.5 miljard) in achterstallige belastingen en premies voor het fonds bijzondere ziektekosten af. Het enorme bedrag is tien keer zo groot als de  huidige begroting van St. Maarten.

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft zich over de beslissing gebogen en is tot de conclusie gekomen dat die onrechtmatig was. De Raad adviseert de regering om de regeling in te trekken en in plaats daarvan maatregelen te nemen om nakoming van de belastingplicht te verbeteren.

Verboden
Tuitt tekende in 2013 een beleidsdocument dat regels vaststelt voor de invordering van belastingen. Het kwam er op neer dat het de Ontvanger verboden werd nog langer belastingen te innen over 2006 of de jaren daarvoor. Tuitt wilde de belastingadministratie opschonen en ruimte maken voor de inning van schulden vanaf het jaar 2007. De minister voerde de maatregel in met terugwerkende kracht vanaf 1 februari, 2013.

Te laag

De SER stelt in haar advies aan de regering dat er van hogere belastingopbrengsten niets terecht is gekomen. “In januari 2014 berichtte het College financieel toezicht dat de belastingopbrengsten nog steeds te laag zijn vergeleken met St. Maarten’s economische groei.”

De Ontvanger liet de SER bovendien weten dat het heel goed in staat was belastingen over 2006, en zelfs over 2005 te innen. “Daar was de ontvanger feitelijk mee bezig tot de instructie van de minister kwam dat uitstaande belastingschulden van 2006 en eerder niet meer geïnd mochten worden.”

Negeren
De SER adviseert de regering nu om het beleidsdocument te negeren en om ook niets te doen met de landsverordening die Tuitt voor dit doel liet opstellen.

Door Hilbert Haar