Gerard Richardson, Secretaris-Generaal van de SER - foto: Today / Milton Pieters

Gerard Richardson, Secretaris-generaal van de SER – foto: Today / Milton Pieters

PHILIPSBURG – De Sociaal Economische Raad (SER) heeft eindelijk haar advies openbaar gemaakt over een verplicht pensioenstelsel. Het (ongevraagde) advies werd al op 3 december vorig jaar aan minister-president Sarah Wescot-Williams verzonden.

Publicatie bleef echter uit, naar verluidt omdat het advies informatie bevat dat slecht uitkomt in een verkiezingsjaar, zoals de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar. Secretaris-generaal Gerard Richardson was bij de afgelopen verkiezingen een kandidaat op de lijst van de door Wescot-Williams geleide Democratische Partij.

Het pensioenadvies is gebaseerd op het model dat Aruba in 2012 heeft ingevoerd. Hiervoor heeft het pensioenstelsel van Chili model gestaan.

Onhoudbaar
St. Maarten heeft een verplicht pensioenstelsel hard nodig, omdat het huidige ouderdomspensioen door demografische ontwikkelingen na 2028 onhoudbaar wordt. Slechts een kwart van de gepensioneerden ontvangt de volledige AOV van duizend gulden terwijl 34 procent minder dan vijfhonderd gulden toucheert.

In het stelsel gaan werknemers en werkgevers ieder een gelijk premiedeel bijdragen dat fiscaal aftrekbaar wordt van de loon en winstbelasting. Toch zal dit leiden tot hogere kosten voor bedrijven. Invoering van het verplichte pensioen zal ook leiden tot lagere belastingontvangsten voor het land van vijf tot tien miljoen gulden per jaar. Dit effect zal op termijn verzachten wanneer het systeem (belaste) pensioenuitkeringen gaat doen.

Investeringsregels
De SER stelt voor aan de Centrale Bank te vragen de investeringsregels voor financiële instellingen aan te passen en de verplichting om 60 procent van hun kapitaal lokaal te investeren te verlagen naar 40 procent. De reden hiervoor is dat buitenlandse investeringen hogere opbrengsten genereren en dat er onvoldoende lokale investeringsmogelijkheden zijn.

Door Hilbert Haar