PHILIPSBURG – Minister-president Sarah Wescot-Williams heeft in haar wekelijkse radio-programma ‘One on One with the Prime Minister’ kritiek geuit op zowel de media als op de Nederlandse minister-president Mark Rutte. Wescot-Williams zei dat de media Rutte’s uitspraak over onafhankelijkheid – “Als u morgen wilt vertrekken dan belt u even en dan we regelen dat” – uit zijn verband heeft getrokken.


“De opmerking is gemaakt in de context van het afstand nemen van constitutionele onderwerpen en meer nadruk op gesprekken over economische ontwikkeling,” zei Wescot-Williams. “De enige opmerking die Rutte maakte was dat als landen onafhankelijk willen worden daarover kan worden gesproken.”
Wescot-Williams bleek minder te spreken over Rutte’s suggestie aan gouverneur Holiday om een integriteits-onderzoek te doen. “Wat mij zorgen baart is dat Rutte heeft aangegeven dat hij dit verzoek heeft gedaan namens hemzelf en minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties. Dat kan helemaal niet. Zulke beslissingen horen in de Rijksministerraad te worden genomen.”

 
De premier zei dat Rutte ervan op de hoogte is dat St. Maarten al sinds 10-10-10 een integriteitsprogramma heeft dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het Integriteitsbureau van Amsterdam. Ook heeft Wescot-Williams zelf al in maart contact gezocht met corruptie-waakhond Transparency International, om een integriteitsscan te laten uitvoeren naar het voorbeeld van Curaçao.

 
Door Hilbert Haar