Leona Marlin-Romeo tijdens de persconferentie in september waarin ze zich solidair verklaarde met partijleider Frans Richardson- foto: Today / Hilbert Haar

Leona Marlin-Romeo tijdens de persconferentie in september waarin ze zich solidair verklaarde met partijleider Frans Richardson- foto: Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – De regering van Theo Heyliger heeft donderdagavond laat onverwacht aanvullende steun gekregen van de huidige minister-president en leider van de Democratische Partij Sarah Wescot-Williams en Leona Marlin-Romeo, van Verenigd St. Maarten. Hierdoor heeft de nieuwe regering een 10-5 meerderheid in het parlement.

Wescot-Williams en Marlin-Romeo steunen het regeerakkoord en de verdeling van de ministersposten. Deze informatie is echter nog niet openbaar gemaakt. Heyliger noemde het aan boord komen van de twee parlementariërs een positieve ontwikkeling, omdat zijn regering nu brede steun geniet.

Verbazingwekkend
De overstap van Wescot-Williams is minder verbazingwekkend dan die van Marlin-Romeo. De laatste ontkende begin september in alle toonaarden dat ze geld had aangenomen voor een overstap naar de UP. Ze verklaarde dat ze vierkant achter haar partijleider Frans Richardson stond.

Bleek vooruitzicht
Wescot-Williams zou door het vertrek van Cornelius de Weever de DP met één zetel vertegenwoordigen – een bleek vooruitzicht na een jarenlang leidende rol in de St. Maartense politiek. Nadat gouverneur Holiday de informateurs had benoemd, verklaarde Wescot-Williams op 28 september: “ik ben bereid met iedereen te praten, maar er is een document dat is getekend door acht zetels.” Vervolgens ontweek ze antwoorden op vragen over haar bereidheid om aan een nieuwe coalitie deel te nemen.

Afstand
Het persbericht van de UP zegt niets over de mogelijkheid dat Heyliger alsnog afstand zal doen van het premierschap ten gunste van Wescot-Williams.

Door Hilbert Haar