PHILIPSBURG – Het College financieel toezicht (Cft) adviseert de regering onderzoek te doen naar de gang van zaken bij het Bureau Telecommunicatie en Post (BTP), met name naar de financiële jaarverslagen en het management van de toezichthouder op de telecommunicatiesector.

 
“De situatie bij BTP is zorgelijk omdat het financieel jaarverslag over 2010 nog niet is goedgekeurd,” stelt Cft in een brief aan minister van Financiën Martin Hassink. BTP loopt ook achter met het betalen van wettelijk verplichte afdrachten aan de overheid.

 
Het advies staat in een reactie op het tweede uitvoeringsrapport van dit jaar. Cft stelt vast dat de inkomsten van overheidsbedrijven tegenvallen.

 
Onder begroting
BTP zit over het eerste half jaar 2 miljoen gulden onder de begroting, de bijdragen van casino’s lopen 1.3 miljoen gulden achter en de licentie afdrachten van de Centrale Bank vallen 2.2 miljoen gulden tegen. Inkomsten van telecommunicatie concessies (2.2 miljoen gulden) verzachten de pijn enigszins.

 
Meevallers
Hoewel de overheidsinkomsten over het eerste half jaar 3.25 miljoen gulden hoger zijn uitgevallen dan begroot, waarschuwt Cft dat vooral meevallers uit 2013 – hogere ontvangsten aan winst en inkomstenbelasting – hieraan bijdragen en dat dit geen structurele inkomsten zijn.

 
Personeelslasten
Cft blijft bezorgd over de personeelslasten die 3 miljoen gulden hoger zijn uitgevallen, voornamelijk als gevolg van betalingen voor overwerk. Tegen het eind van dit jaar zal het overwerkbudget – oorspronkelijk begroot op 2.4 miljoen – mogelijk met 7.8 miljoen gulden zijn overschreden.

 
Het college stelt vast dat voorgenomen initiatieven om de personeelskosten terug te dringen niet of nauwelijks in uitvoering zijn genomen.

 
Door Hilbert Haar