DEN HAAG – De hulp van Nederland bij de herfinanciering van de staatsschuld van Aruba vloeit voort uit een afspraak tussen beide landen uit 2011. Dit schrijft minister Ronald Plasterk op vragen hierover van VVD-Kamerlid André Bosman. Bosman wil weten waarom Nederland bereid is mee te werken aan het aangaan van leningen door Aruba.

Voordat Aruba obligatieleningen kan afsluiten wordt bekeken of het land kan voldoen aan de Koninkrijks- en internationale criteria die hiervoor gelden.  Het land is vrij om financiële keuze te maken omdat het sinds 1986 een financieel zelfstandig, autonoom land in het Koninkrijk is met een eigen financieel en economisch beleid, aldus de antwoorden van Plasterk. Daarmee gaat hij inhoudelijk niet in op een aantal vragen van Bosman over de financiële situatie van Aruba. Wanneer Aruba de staatsschuld gaat aflossen is nog onduidelijk.

Plasterk vertrouwt verder op de toezeggingen van Aruba om een College van Advies in te stellen dat toezicht gaat houden op naleving van regels voor begrotingen. Bosman wil ook weten waarom het land niet onder het College Financieel Toezicht (Cft) valt. Dit komt, zo meldt Plasterk, doordat Aruba geen schuldsanering heeft gehad sinds de Status Aparte in 1986 inging.

door: Jamila Baaziz