Bewoners van Bottelier zijn bang voor landschapsvervuiling | Foto: Dick Drayer

Bewoners van Bottelier zien dit in hun achtertuin | Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Bewoners van de wijk Bottelier maken zich zorgen over het natuurgebied achter het Selikor-overslagstation van Koraal Specht. Daar wordt sinds enige tijd vooral witgoed gestort: afgedankte koelkasten, vriezers, kookfornuizen en magnetrons. Uit sommige van die apparaten stroomt koelvloeistof de bodem in. Het ISO-gecertificeerde bedrijf heeft ook een zandweg door het terrein aangelegd.

Het gebied grenzend aan Bottelier tot aan de zoutpannen van Jan Thiel heet in de volksmond Labadera, wat ‘doorwaadbare plaats’ betekent en behoorde tot het landgoed van landhuis Labadera. In de vorige eeuw is een groot gedeelte daarvan gebruikt als landfill, maar halverwege de jaren negentig is die gesloten.

Een bijdrage door Dick Drayer:

Trucks rijden af en aan
Bewoners zijn bang dat de landfill nu weer gebruikt gaat worden. “Sinds drie weken rijden kleine en grote trucks af en aan en dumpen daar niet alleen afgedankte huishoudelijke apparatuur, maar ook gewoon afval”, zegt één van hen. “Volgens mij rijden er nu gewoon handelaren met hun truck het gebied in om onderdelen te zoeken.”

Selikor-directeur Wesley Kook ontkent dumping, maar geeft toe dat het deel langs de zelf aangelegde weg gebruikt wordt om witgoed tijdelijk op te slaan. “We zijn juist bezig met opruimen, er wordt niets gedumpt daar. Het terrein is van ons, we hebben daarom geen toestemming nodig voor die tijdelijke opslag.”

Tijdelijk probleem
Volgens de directeur van het vuilverwerkingsbedrijf hoeft niemand zich zorgen te maken. “We zitten met een tijdelijk probleem. Het bedrijf Antillian Scrap, dat de vriezers en ijskasten voor ons meeneemt, is al een aantal weken niet komen opdagen. Maar we zijn weer in gesprek en een oplossing is nabij”, verzekert Kook.

Volgens Lloyd Narain van milieuorganisatie Amigu di Tera is het heropenen van oude landfills niet toegestaan. De tijdelijke oplossing die Selikor voorstaat, kan volgens hem dan ook niet. “Nazorg van voormalige stortplaatsen is onderdeel van de sluiting ervan. Er is bij dit soort gebieden sprake van hygiënische risico’s die schade aan milieu, gezondheid en veiligheid kunnen brengen.

Controle
“Het is niet de eerste keer dat Selikor in opspraak komt door hergebruik van het gebied”, zegt hij. “In 2012 klaagden bewoners van Bottelier over vliegen en ratten en de stank van dode beesten. Toen werd er ook illegaal gedumpt”, weet Narain. “Buurtprotest leidde toen tot ingrijpen van de Milieudienst.”

De afdeklagen van de voormalige stortplaatsen moeten volgens Narain regelmatig gecontroleerd worden, met waarborging van een aantal jaren. Ook de grondwaterverontreiniging dient regelmatig gecontroleerd te worden en bij overschrijding van de vastgestelde normen dienen adequate maatregelen genomen te worden. Volgens Kook gebeurt dat ook en is dat de reden waarom er een weg eigenhandig is aangelegd: “De auto’s van mijn inspecteurs kunnen daardoor ter plaatse komen.”

Door Dick Drayer