foto: John Samson

Presentatie van GreenTown | foto: John Samson

DEN HAAG – Nederland moet een actievere rol spelen in de toekomst van de de raffinaderij op Curaçao. Die boodschap geeft stichting GreenTown mee in haar eerste officiële ontmoeting met de Tweede Kamer in Den Haag.

GreenTown wil het huidige Isla-terrein duurzaam herontwikkelen. Daar is politieke steun voor nodig. Nederland kan een rol spelen, bijvoorbeeld door het thema op het eerstvolgend Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) in mei te behandelen.

John Samson spreekt met Aubrich Bakhuis van GreenTown

Geen steun
“Heeft u tot op heden geen steun ervaren?”, vraagt Roelof Bisschop (SGP) aan GreenTown-secretaris Sven Rusticus. “Het is ons eerder bij gesprekken letterlijk gezegd dat we niet mochten fotograferen of iets op Facebook zetten, want dat kon weleens verkeerd vallen”, antwoordt Rusticus.

Economische belangen
Een beslissing over de toekomst van de Isla-raffinaderij valt allereerst op Curaçao. Ook voorzitter Aubrich Bakhuis van GreenTown Nederland erkent dat. Maar een rol voor Nederland is er wel degelijk, want de economische belangen zitten op Koninkrijksniveau. “Wij willen een innovatieve, groene stad bouwen en vooral mensen aan het werk krijgen. Ons plan bevat maar liefst 7 verschillende sectoren waarin werkgelegenheid en ondernemerschap wordt gecreëerd.” Een daarvan is de scheepsbouw, in Nederland een miljardenindustrie.

Bevlogenheid
De – overigens incomplete – commissie roemt de bevlogenheid waarmee GreenTown de plannen presenteert. Andre Bosman (VVD) wil weten wie het project gaat betalen. Zolang er geen toezegging is dat GreenTown er komt, gaan investeerders nog niet overstag. De Europese Investeringsbank (EIB) en meerdere grote bedrijven zijn gecharmeerd van GreenTown, aldus Rusticus.

Door Pieter Hofmann